2021/2022 Beszámolók Újszászi Telephely

Beszámoló a Játékgyűjtemény a beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztésére – műhelyfoglalkozás óvodapedagógusokkal című szakmai rendezvényrő

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely logopédusaként preventív beszédészlelési, beszédmegértési szakmai műhelyfoglalkozást tartottam Szászberken az óvodapedagógusok számára 2021. november 30-án 11.00-13.00 óráig. Tájékoztattam a Szászbereki Kincses Sziget Óvoda partnerintézmény vezetőjét és óvodapedagógusait a műhelymunka megtartásának időpontjáról. A pedagógus kollégák örömmel fogadták a szakmai megújulás lehetőségét, és örömmel vettek részt a közös munkálatokban. Az általam összeválogatott játékos tevékenységekkel, a beszédészlelést és beszédmegértést fejlesztő feladatokkal preventív jelleggel fejlesztettem az óvodások nyelvi képességét, illetve az olvasás-, íráskészültség előfeltételeit. Játékos formában tehették próbára a gyermekek jártasságaikat, készségeiket a szavak, beszédhangok birodalmában. Az óvodapedagógusok pedig, új tapasztalatokat, gyakorlati ismereteket gyűjthettek a foglalkozás megfigyelésével. Az első feladatban a gyermekek aktív szókincsét és főfogalom alá rendezését fejlesztettem. Gyümölcsöket és állatneveket soroltunk fel, majd az általam felsorolt dolgokat kellet a játékosoknak főfogalom alá rendezni. A továbbiakban izolált hangokat soroltam egymás után, amikor a vonat „S” hangját hallották az óvodások, akkor ugrottak egyet, jelezve a differenciált hang észlelését. A következő feladatban szavakat soroltam, majd tapssal jeleztek a játékosok a vonat „S” hang meghallásánál. A továbbiakban a „S” hangzó fonetikai helyét határoztuk meg. A gyermekeknek az egymás után lévő székek közül arra kellett egyesével leülni, amelyik a szóban található hang szimbolikus helyét jelképezte. Utána az előző feladat mintájára a játékvonat megfelelő kocsijára kellett a korongot tenni. A következő a „Találd ki, mire gondolok?”című játék volt. Az általam mondott találós kérdéseket kellett a résztvevőknek megfejteni, melyek kivétel nélkül a vonat „S” hangjával kezdődtek. Az U-Ú magánhangzók időtartamának auditív észlelési gyakorlata következett. Üzentet küldtünk a többi kutyának, ahogyan a 101 kiskutya című mesében a nagykutyák tették azért, hogy nyomra vezessék a kicsinyeiket kereső szülőket. A hangok időtartamát „kutyamorzét” vonal és kör jelekkel imitáltuk. Sorba kiraktuk a morzejeleket azaz a nagykutyák üzenetét. A továbbiakban a mocsárjárás következett. A megtalált kiskutyákat a megfelelő lépések utánzásával vezette a nagykutya hazáig. A gyermekeknek figyelniük kellett az U hang időtartamát és annak megfelelően kellett tovább haladniuk, a mocsáron átkelve, a megfelelő jelet mutató kőre lépve. A kiskutyák szerencsés hazaérkezése után a továbbiakban plüss állatokkal játszottunk, megneveztük, majd letapsoltuk a nevüket. A kisrobot utasításainak végrehajtása volt a soron következő játékos tevékenység. A kisrobot lassítva (szótagolva) beszélt. A gyerekek beszédészlelését és beszédmegértését fejlesztette ez a feladat. A relációs szavakat gyakoroltuk, mivel az óvodásoknak a kisrobot utasításainak megfelelően kellett az állatokat a két szék viszonylatában elhelyezni. A következő játékban a kisrobot még lassabban beszélt (hangokra tagolással). Aki kitalálta az állat nevét, amit a kisrobot mondott, az vigyázhatott rá. Az utolsó játékban a gyerekek a kisrobot szerepébe illeszkedtek. Ők mondták a kisrobot nyelvén az utasítást szótagolva a soron következő társuknak. A foglalkozás végén megbeszéltük és kielemeztük az óvodapedagógusokkal a foglalkozáson látottakat. A pedagógusok elmondása szerint számukra új játékokkal ismerkedhettek meg, melyeket szívesen beépítenek majd a foglalkozásaikba, gyakorlatukba. Véleményük szerint igazán gyermekközpontú fejlesztő tevékenységekben vehettek részt óvodásaik.

Újszász, 2021. 12. 03.

Szabó Katalin