2021/2022 Beszámolók Fegyverneki Telephely Külső-belső továbbképzés

Beszámoló a „Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig” című konferenciáról

Az ELTE Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékén működő gyermeknyelvi kutatócsoport 2022. február 2-án tartott online szakmai konferenciát. A rendezvény célja volt, hogy bemutassanak néhány kutatási eredményt a témában, a szakmai közönség megvitassa az eredményeket. Szakmai eszmecserére volt lehetőség az előadások végét követően. A témaválasztás aktuális volt, az előadók nagy szakmai elkötelezettséggel osztották meg tudásukat, tapasztalataikat a hallgatósággal. Délelőtt a korai nyelvfejlődésről, a kommunikáció fejlődéséről hallhattunk tartalmas és hasznos előadásokat, délután a narratív készségek fejlődéséről, a nyelvi- és kommunikációs zavarokról (kétnyelvűség) informatív és érdekes előadásokban volt részünk. A szünet után a szövegértés és olvasás, valamint a középiskolások kommunikációs jellemzőiről kaptunk hasznos információkat. A témák nagyon aktuálisak voltak, számomra nagyon hasznos és érdekes előadást tartott Zemán Andrea Anna, aki „A beszédhang-kiejtési zavarok és a logopédiai terápia hatása a fonológiai tudatosságra az 5 és 6 éves gyermekek körében” címmel tartott előadást. Az előadások nagyon gyakorlatorientáltak voltak, számos esetben az elméleti bemutatást esettanulmánnyal is illusztrálták az előadók. Az előadások végén a hallgatóság által feltett kérdésekre hasznos válaszok érkeztek.

Fegyvernek, 2022. február 2.

Farkasné Rózant Ildikó
logopédus