Beszámolók Székhelyintézmény SZB.

Beszámoló a JNSZMPSZ Megyei Szakértői Bizottság által szervezett AUTIZMUS Műhelyekről

aut-kep-01

2017. január 16-án és 23-án került sor a Megyei Szakértői Bizottság szakmai műhelyfoglalkozás sorozatának következő állomására, melyet Lázárné Barna Andrea és Mihályiné Simon Rita témavezetők tartottak.

A műhelyfoglalkozás témája: Az autizmus diagnosztikus kritériumai, az autizmussal élő tanulók együttnevelésének lehetőségei, előnyei és kockázatai – Út a diagnózistól az együttnevelésig.

A műhelyfoglalkozás célja az autizmussal élő gyermekekkel/tanulókkal foglalkozó pedagógusok megismertetése az együttnevelés előnyeivel, kockázataival, lehetőségeivel, valamint feltételeivel, ahhoz, hogy a jól működő integráció sikeresen megvalósulhasson.

Két alkalmat biztosítottunk az érdeklődők számára:

 1. alkalom:
 • Az autizmus körülírása, fogalma, háttere, jelei, tünetei
 • Differenciáldiagnosztikai szempontok megfogalmazása
 • A Bizottságban zajló széleskörű diagnosztikus munka bemutatása
 • A diagnózishoz vezető út – néhány szó az ADOS, ADI-R speciális vizsgálatokról, azok eszközparkjáról
 1. alkalom:
 • Milyen a jól működő integráció, előnyök, kockázati tényezők
 • Pedagógus szerepe az együttnevelésben, együttoktatásban
 • A szülő segítő közreműködéséről
 • Autizmus specifikus módszerekkel, eszközökkel ismerkedés
 • Kortárs segítők bevonása az autizmussal élő gyermekek/tanulók iskolai mindennapjaiba
 • Babzsákfejlesztő program bemutatása, kipróbálása

aut-kep-02Mindkét találkozón óvodapedagógusok, tanítók, gyógypedagógusok, pszichológusok vettek részt, nagy számban. A magas megjelenési létszám is jelzi az adott téma iránti nagy érdeklődést, mely a résztvevők aktivitásában, a sok megfogalmazott kérdésben is megnyilvánult. Nagy problémát jelent az autizmus felismerése, melyhez a jelenlévők a mindennapjaikhoz segítő szempontsort kaptak. Az autizmus módszertanába is betekintést nyerhettek, vizuális támaszokat megtekinthették, kipróbálhatták. Játékos babzsákfejlesztő foglalkozáson vettek részt, és saját maguk is elkészítették egy babzsák foglalkozás tematikáját, illetve be is mutatták.

Reményeink szerint ismeretekkel gazdagodva, tartalmas, élvezetes műhelyfoglalkozásokon vettek részt a pedagógus és egyéb szakemberek. Megfogalmazódott igényük a további ismeretgyűjtésre, az újabb tervezett találkozókon való részvételre. Örömmel veszik a Megyei Szakértői Bizottság nyújtotta lehetőségeket.

Lázárné Barna Andrea és Mihályiné Simon Rita
Megyei SZB, autizmus diagnosztika szakemberei