IÖM

Beszámoló az IÖM II. találkozójáról

Időpont: 2017. január 16.

iomA munkaközösség második találkozójának első napirendi pontjaként az éves ütemterv újabb felülvizsgálatát, módosítását végeztük el Csibi Enikő főigazgató kezdeményezésére. A módosítás célja a tagok leterhelésének kiegyenlítettebbé tétele, valamint annak megvalósítása, hogy a látogató pedagógus párok más-más tagintézményben dolgozók legyenek. Ez által biztosítani szeretnénk, hogy az általános pedagógiai szempontok alapján lefolytatott önértékelés a későbbi tanfelügyeleti ellenőrzést kellően és hitelesen megalapozhassa. A módosításokat elvégeztük.

A második pontban az önértékelési folyamatról beszéltünk. A felületen rögzítésre, illetve elfogadásra került a Kézikönyvben is megtalálható mindhárom területre vonatkozó elvárásrendszer. Az idő rövidsége miatt a folyamat elemeit érintve szó volt a következőkről:

  1. Az éves tervbe került pedagógusok látogatási ütemterve a felületre feltöltésre került.
  2. A látogatott pedagógus nyilatkozatot tölt ki a folyamat elején arról, hogy mely területen szeretne „önértékelődni”.
  3. A pedagógus a választott területen 2 dokumentumot készít el, illetve ad át a látogatóknak, a látogatás előtt egy héttel. (SZB tevékenység esetében ez 2 szakértői vélemény és az azokhoz kapcsolódó reflexiók).
  4. A látogatás előtt 15 nappal a kérdőívezés elindul. A pedagógusnak a rendszer automatikusan küldi a saját önértékelési kérdőívének kitöltéséről szóló értesítő emailt. Ezért fontos, hogy főként azok a kollégák, akik még nem töltöttek portfóliót, egyeztessék az email címüket, hogy a KIR-ben is az van-e rögzítve! A nem egyezőség miatt a felülethez nem fog hozzáférni. Minden pedagógus közvetlen munkatársai közül 3 kap munkatársi kérdőívet, melyet az adatgyűjtő (munkaközösség-vezető) küld ki. A kérdőívezés 10 napig tart.
  5. A látogatás előtt 5 nappal lezárul a kérdőívezés, és a „Betekintés „szakasza kezdődik. Ekkor kerül letöltésre a pedagógus önértékelésével kapcsolatos jegyzőkönyv, melyet, mint adatgyűjtő én töltök le, s juttatom el a két látogató pedagógusnak. A jegyzőkönyvet értelemszerűen, a folyamatnak megfelelően szűkíteni szükséges.
  6. A látogatás napján a tartalommal megtöltött, dátumozott, aláírt jegyzőkönyvet a látogatást végzők pdf formátumban elküldik az adatgyűjtőnek (nekem: fegyv@gmail.com), s én még aznap feltöltöm a felületre.
  7. A látogatást követő naptól van lehetősége a pedagógusnak a felületen a saját értékelését elvégezni a kérdőívek statisztikája és a feltöltött jegyzőkönyv áttanulmányozása után. Ez az „Értékelés” szakasza. Ehhez az oktatas.hu-n belépve az önértékeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése ikon alatt hozzáfér. Az értékelés a minősítéssel megegyező értékekkel történik (n.é., 0, 1, 2, 3).
  8. Ezt követően a vezetője jóváhagyásával elkészíti az önfejlesztési tervét, melyet a vezetője is aláír. Jelenleg ezt is oly módon tudjuk feltölteni, mint a jegyzőkönyvet. Pdf formátumban elküldésre kerül a fegyv@gmail.com címre, s én feltöltöm. Ezzel a folyamat lezárul. Az önfejlesztési terv elkészítésére hosszabb idő adott – 2 hónap. Célszerű lenne ennél hamarabb lezárni a folyamatot.

A megbeszéltek alapján a jegyzőkönyv mintája minden munkaközösségi tagnak elküldésre került. Az adott pedagógus adataival feltöltött üres jegyzőkönyv minden esetben a látogatás napja előtti 5. napon tölthető le, de a minta alapján lehet előre dolgozni. A letöltés után, ahogy fentebb írtam, minden esetben küldöm a megfelelő jegyzőkönyvet.

A pedagógus Nyilatkozata, a jegyzőkönyv eredeti példánya, valamint 1 db eredeti önfejlesztési terv beküldendő a Főigazgatóságra.

A munkaközösségi tagok számára fontos, hogy megismerjék az aktuális kézikönyvet, s javaslom, hogy az önértékelés előtt álló kollégák is olvassák el a pedagógusra vonatkozó részt, valamint az online kérdőív mintáit is a mellékletek közül. Gyakorlatilag mindent megtalálnak a Kézikönyvben. Nem nagy terjedelemről van szó, de sok információt hordoz, s talán nem is lesz olyan ijesztő a számukra mindez.

Akinek kérdése, problémája van, nem kitölthető a kérdőíve, nem fér hozzá stb., keressen, találunk megoldást!

A következő munkaközösségi találkozó március 6-án lesz a szokásos helyen és időben. Addig is jó munkát és tapasztalatgyűjtést kívánok, hogy a következő alkalommal tovább csiszolhassuk gyakorlatunkat!

Szolnok, 2017. január 20.

Szabó Ildikó
IÖM munkaközösség – vezető