2021/2022 Beszámolók Jászberényi Tagintézmény Karcagi tagintézmény Kunhegyesi tagintézmény

Beszámoló a Kora Gyermekkori Intervenció Ágazatközi Fejlesztése Gyermekút című pályázat zárórendezvényéről

A Gyermekút projekt zárórendezvényére 2022. május 19-én került sor a Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központjában. A projekt konzorciumi együttműködés keretében, a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft vezetésével valósult meg, annak érdekében, hogy megvalósulhasson hazánkban a kora gyermekkori intervencióban érintett szakterületek, szakágak együttműködése, a jól követhető gyermekút kialakítása. A pályázati ciklusban a különböző képzések mellett módszertani kiadványokkal, tananyagokkal, egymást támogató csoportokkal segítették a gyermekek fejlődése érdekében történő összefogást. A zárórendezvény alkalmával ennek a rendkívül sokrétű és szerteágazó, a kora gyermekkori intervencióban érintett valamennyi ágazat bevonásával megvalósuló pályázati program bemutatására vállalkoztak a szervezők. A meghívott előadók, az alprojektek szakmai vezetői beszámoltak tevékenységükről, a pályázati munka tapasztalatairól; bemutatták kutatási eredményeiket, az új irányelveket, protokollokat, valamint az észlelés-szűrés, állapotmegismerés és a beavatkozás szakaszában alkalmazható új eszközöket és módszereket. Az előadások sokszínű palettája reprezentálta a szakmák közötti inter- és transzdiszciplináris együttműködési szemléletet (szociális, egészségügyi és köznevelési), amely a kisgyermekek köré szerveződő különböző ágazati szolgáltatásokat jellemeznie kell. A pályázati munkával és eredményekkel kapcsolatban részletesen tájékozódhatunk a Gyermekút! weboldalon (https://gyermekut.hu/), amelyet szívből ajánlok minden kollégám számára, aki a korai fejlesztés területén dolgozik!

Béres Lászlóné
gyógypedagógus,
Jászberényi Tagintézmény

A regisztrációt követően Dr. Szuromi-Kovács Ágnes a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője és Dr. Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntötték a konferencia résztvevőit. Dr. Kereki Judit projektmenedzser és szakmai vezető a kora gyermekkori intervenció jövőjét mutatta be a Gyermekút tükrében. Karajánnisz Manalisz szociológus kutatását és annak eredményét ismertük meg, a szülők ismereteiről a kisgyermekek fejlődésével, nevelésével és az ellátórendszerrel kapcsolatban. Futó Gabriella gyógypedagógus gyakorlati tapasztalatait osztotta meg velünk a kora gyermekkori intervencióról. Dr. Fogarasi András a Bethesda Gyermekkórház főigazgató helyettese a gyermekneurológusok alapellátásban betöltött szerepéről tartott beszámolót, Dr. Haász Sándor a gyermekvédelemi ágazat együttműködését helyezte fókuszba. Dr. Lábadi Beatrix egyetemi docens, a korai szűrés szerepét emelte ki a fejlődési problémák felismerésében, Dr. Hámori Eszter a kapcsolati szemlélet szerepét mutatta be a korai diagnosztikában. Csepregi András a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusa kihívásokra és új lehetőségekre mutatott rá az autizmus spektrum korai azonosítása terén. A bölcsődés és az óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követését ismerhettük meg Dr. Nyitrai Ágnes előadásában. Nagyon finom ebéd után a délután is gazdag szakmai programban bővelkedett. Dr. Altorjai Péter az egészségügyi alapellátás lehetőségeit mutatta be a Gyermekútban. Dr. Filiczki Gabriella a komplex diagnosztikus vizsgálatok folyamatát ismertette. Dr. Nagy Judit az ágazatközi együttműködés tapasztalatait osztotta meg, Papp Krisztina a szakemberek ösztönzésének lehetséges módjait ismertette meg. Ménesi László, Dr. Magyar Göngyvér és Urbán Ábel a Gyermekút kiemelt projekt informatikai fejlesztéseit mutatták be. A konferencia során az elmúlt öt évben végzett kiemelkedő szakmai munkát, ágazatok közötti együttműködést, a legújabb kutatási eredményeket ismertük meg, ízléses zenei programok színesítették az előadások sorozatát.

Rab Viktor Szabolcsné Gazsóné Nagy Andrea
gyógypedagógus, Karcagi Tagintézmény gyógypedagógus, Karcagi Tagintézmény

Az esemény az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében kerül megrendezésre. A zenés megnyitó és helyettes államtitkári köszöntő beszédet követően színvonalas előadásokat hallhattunk az egész nap folyamán. Valamennyi előadó egy rövid videós bemutatkozás után –melyben a projektben betöltött szerepéről beszélt- a közönség előtt is tájékoztatást tartott munkájáról. A délelőtt első részében a kora gyermekkori intervenció jövőjéről, gyakorlati tapasztalatairól, a szülők ellátórendszerrel kapcsolatos tájékozottságáról, gyermekneurológiai vonatkozásokról, illetve a gyermekvédelem szemszögéből is kaptunk információkat. Rövid kávészünet után folytatódott a program. A második nagyobb részben következtek azok a témák, melyek szintén nagyon izgalmasnak ígérkeztek. Szó esett a korai szűrés fontosságáról, a kapcsolati szemléletről a korai diagnosztikában, az autizmus spektrum zavar korai azonosításának lehetőségeiről, a gyermekek fejlődésének nyomonkövetéséről bölcsődés és óvodás korban, mozgásterápiákról. A konferenciának ezt a szakaszát egy újabb zenei program zárta le. Kis pihenő után még egy blokk következett, az egészségügyi alapellátás lehetőségeiről, a Nógrád megyei komplex diagnosztikus team vizsgálatokról. Az ágazatközi együttműködés tapasztalatairól szólt az előadó a Klebelsberg Központ részéről, majd a szakemberek ösztönzésének lehetséges módjairól, végül pedig az informatikai fejlesztésekről is tájékoztattak bennünket.

 

 

 

 

 

Összeségében elmondható, hogy egy nagyon színvonalas, minden részletre kiterjedő eseményt hoztak létre a szervezők. Szép helyszínen, rendkívül tartalmas, nívós előadásokban lehetett részünk. Valamennyi vendég a projekthez kapcsolódó igényes szakmai kiadványokkal távozott, melyek összegzői a hatalmas, több éven át tartó munkának.

Balláné Tóth Éva
gyógypedagógus, Kunhegyesi Tagintézmény