Beszámolók Korai munkaközösség

Beszámoló a „korai fejlesztés” munkaközösség 2018. február 1-én megtartott találkozójáról

Munkaközösségi találkozónk fókuszában ez alkalommal a korai fejlesztés területén alkalmazott mozgásfejlesztési módszerek álltak. A tudásmegosztásban résztvevő (Varga Judit konduktor, a Szolnoki Tagintézmény munkatársa, Csete Olga konduktor, a Mezőtúri Tagintézmény, Deli Gabriella szomatopedagógus, DSZIT terapeuta, a Kunszentmártoni Tagintézmény munkatársa) kollégáink a szomatopedagógiai, a konduktív pedagógiai fejlesztés, valamint a szenzoros integrációs terápia témájában videobemutatóval demonstrálva mutattak be eseteket saját illetve munkacsoportjuk pedagógiai gyakorlatából. A pedagógusok videofelvételt készítettek egy-egy foglalkozásukról, illetve annak egy részletéről, majd azt elemezték; bemutatták a foglalkozáson résztvevő kliens esetét, egyéni fejlesztési tervének célkitűzéseit, a fejlesztési területeket, az alkalmazott módszereket, eszközöket. A felvételeken nyomon követhettük egy-egy kisgyermek fejlődését: az alkalmazott technikáknak köszönhetően hogyan alakult mozgásfejlődésük. Véleményem szerint a tudásmegosztás, gyakorlati bemutató ebben a formában igen gyakorlatorientált megoldást kínált a munkaközösség tagjai számára, különösen ott, ahol esetleg nincs lehetőség mozgásfejlesztő szakemberrel történő esetkonzultációra. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a prezentáló kollégáknak felkészülésükért, színvonalas bemutatóikért.

Az aktualitások közül kiemelendő:

Elfogadásra került a Korai fejlesztés munkaközösség 2018. évi többletkötelezettség-vállalási tervének költségvetése. A munkaközösség-vezető ismertette a költségvetés tervezetet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál megalakult Mérés-értékelés munkacsoportból, a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és oktatás feladat-ellátási területről Lázárné Barna Andrea számolt be eddig elvégzett feladataikról. Az összeállított kérdőívek munkaanyagaival kapcsolatban a munkaközösség további véleményét, javaslatait várja. A munkaközösség 2017/2018. tanév munkatervi feladatai között szerepel a korai fejlesztés típusú tevékenységek feladatellátás folyamatszabályozásának aktualizálása. A folyamatleírás módosítását a korai fejlesztést és a fejlesztő nevelést érintő jogszabályi változások indokolják. A módosított folyamatszabályozás munkaanyagával kapcsolatban Béres Lászlóné munkaközösség-vezető várja a munkaközösség véleményét, javaslatait.

 

Jászberény, 2018. február 2.

Béres Lászlóné
Munkaközösség-vezető