Külső-belső továbbképzés SZB Munkaközösség

Beszámoló a Szakértői Bizottsági tevékenységet folytató Munkaközösség munkájáról

Beszámoló a Szakértői Bizottsági tevékenységet folytató Munkaközösség munkájáról
Szolnok, 2018. február 8.

A 2017/2018-as tanév második félévének első munkaközösségi foglalkozása 2018. február 8-án került megszervezésre, melyen 26 fő vett részt jelenléti ív szerint.

A 2017-es gazdasági évben a munkaközösség 30.000,-ot kapott, mely keretösszeget szakmai program megszervezésére fordíthatta. Az egyik munkaközösségi tag ajánlására és a többség jóváhagyása mellett, egy előadó meghívásában állapodtunk meg.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet munkatársa Mészáros Andrea okleveles gyógypedagógus, általános neuropszichológus elfogadta a meghívásunkat.

A részképességek és az intelligenciatesztek mutatóinak összefüggéseiről hallhattunk egy logikusan felépített előadást, mely külföldi kutatási eredményeket és tanulmányi munkák következtetéseit foglalta össze.

Andrea által összeállított tematika az alábbiak szerint épült fel:

  • Az intelligencia fogalma és kapcsolata a kognitív képességgel
  • Miért nem elég az IQ-mérés a tanulási problémák esetében?
  • A Teljes teszt IQ mellett milyen egyéb összesített mutatók lehetnek hasznosak az érintett gyermek azonosításában?
  • Milyen kognitív feldolgozó képességeket fontos vizsgálni?

Az előadás diáit a munkaközösség tagjai pdf formátumban megkapják.

A következő munkaközösségi alkalom skype-on keresztül történik, mely március 22-én lesz, a munkaközösségi tagok szakirodalom ajánlóval készülnek.

Szolnok, 2018. február 12.

Czagány Bernadett
munkaközösség-vezető