2022/2023 Beszámolók Korai munkaközösség

Beszámoló a Korai fejlesztő munkaközösség 2022. szeptember 29-ei első munkaközösségi foglalkozásáról

Résztvevők: Ungi Marianna (főigazgató-helyettes), Kissné Magyar Mária (Jászapáti Tagintézmény),  Béres Lászlóné Ildikó (Jászberényi Tagintézmény), Vargáné Kerti Anikó, (Karcagi Tagintézmény), Szabó Zoltánné (Kunhegyesi Tagintézmény),  Deli Gabriella (Kunszentmártoni Tagintézmény), Csete Olga, (Mezőtúri Tagintézmény), Bálint Orsolya, Kürti Anikó (Szolnoki Tagintézmény),  Kovács Ágnes,  ( Szolnoki Tagintézmény Újszászi Telephely) Fehér Henriett (Törökszentmiklósi Tagintézmény), Szabó Ildikó (Törökszentmiklósi Tagintézmény Fegyverneki Telephely), Molnár Edit (Székhelyintézmény).

 A munkaközösség tagjai személyesen, a Székhelyintézményben találkoztak.

  • A személyes találkozás a munkatervet érintő változások ismertetésével kezdődött:
    A főigazgató helyettes személye, a munkaközösségi foglalkozások időpontja, részben azok tartalma és formája is változni fog a jelenlegi ismeretek birtokában.

A harmadik munkaközösségi foglalkozás témájának módosítására két javaslat érkezett:

  • Vargáné Kerti Anikó jelezte, hogy a Karcagi Konferencián elhangzott előadásának anyagát szívesen megosztaná a munkaközösség tagjaival, bemutatva a Karcagi Tagintézményben sikeresen működtetett óvoda előkészítő csoport programját.
  • A kollégák többsége jelezte, hogy a szülők, családok számára elérhető juttatásokról hasznosnak tartana egy tájékoztatást.

A megbeszéltek alapján, a módosított időpontokról és a véglegesített tartalomról a tagok e-mailben fognak további tájékoztatást kapni.

  • A találkozó második részében minden tagintézmény beszámolt tapasztalatairól, a korai ellátás kihívásairól, a korai fejlesztés személyi és tárgyi feltételeiről az idei év kezdetén. Összességében elmondható, hogy a kollégák a különböző helyszíneken, az egyéni adottságoknak, lehetőségeknek megfelelően eltérő problémákkal állnak szembe. A megyében a korai fejlesztésbe bekerült 0-5 éves gyerekek száma folyamatosan emelkedik. Megnövekedett az egészen korán, pár hónapos csecsemővel korai fejlesztésre jelentkező családok száma.  A korai fejlesztésben dolgozó szakemberek óraszáma az egyéni ellátás során már szeptember hónapban elérte a maximális kihasználtságot. Több tagintézményben külsős szakemberek segítségével sikerül csökkenteni a korai fejlesztésre dolgozó kollégák megnövekedett terheit. Szóba került a csoportos foglalkozások megvalósítása, a megnövekedett igények kielégítése érdekében. Komoly kihívás a korai fejlesztésben megjelenő szociálisan hátrányos helyzetű kicsik ellátása. A hideg idő beálltával a legtöbb tagintézménynél gondot jelent a korai fejlesztés helyszínén a megfelelő körülmények biztosítása. Az energia árak emelése, az intézmények várható bezárása miatt a Kunszentmártoni Tagintézményben folyó munka kivitelezése egyelőre kérdéseket vet fel. Több munkaközösségi tag észrevételezte az ágazatközi együttműködés újonnan megjelenő formáit: A kórházi vizsgálatokon megjelenő gyermekek ambuláns lapján előfordul, hogy az orvos, pszichológus szakemberek a korai fejlesztés javaslatán túl is, a fejlesztés kereteire, a szakember végzettségére, a foglalkozások gyakoriságára vonatkozóan tesznek javaslatot. A JNSZMPSZ-nál korai fejlesztésben dolgozó szakemberek az ágazatok közötti együttműködést rendkívül fontosnak tartják, annak mellérendelt viszonyát megőrizve.
  • A szenzoros feldolgozási zavar témában megosztott szakmai cikk megbeszélésére, megvitatására az idő rövidsége miatt nem került sor, ezt az idei év további munkaközösségi foglalkozásain pótoljuk.

Szolnok, 2022. október 2.

Kürti Anikó
munkaközösség-vezető