2022/2023 Beszámolók Mérés-ertékelés munkacsoport

Beszámoló a Mérés-értékelés munkaközösség 2022. október 4.-én tartott foglalkozásáról

A 202/2023. tanév első találkozóján 6 fő volt jelen.

Az értekezlet kezdetén a munkaterv megvitatása zajlott, majd az előkészített kérdőíveket ellenőrizték a munkaközösség tagjai és a javaslatok alapján megtörtént a korrekció is.

A mérési időszak: 2023. március 6 – március 31. A kérdőívek kitöltése első sorban online formában valósítandó meg, de szükség esetén papír alapú kérdőívkitöltésre is lehetőség van (első sorban a pályaválasztás és a szakértői bizottsági tevékenységterületek esetében). A/5 méretű nyomatott kérdőívek ajánlatosak a takarékosság okán, amennyiben megfelelően látható a szövegezés. A kérdőíveket a tagintézmények küldik ki a járásukhoz tartozó partnerintézményeknek. A továbbtanulási, pályaválasztási intézményi kérdőíveket a Főigazgatóság küldi ki megyei szinten.

Az online kérdőívek megszerkesztésében és a diagramok elkészítésében az informatikus kollégával dolgozunk együtt. A mérés során figyelemmel kísérem, hogy milyen a kérdőívek kitöltési aránya és jelzéssel élek a vezetők felé, amennyiben alacsony a résztvevők száma. Sebestyén a diagramokat április 5-ig elkészíti, majd a Főigazgatóság április 6-án kísérőlevéllel kiküldi a tagintézmények és telephelyek számára.

A tagintézmény-igazgatók és helyettesek, valamint a MÉM tagok 2023. április 17. 16.00-ig elküldik az elemzéseiket a MÉM vezetőnek (fadgyas.szekely.orsolya@jnszmpsz.hu), aki 2023. április 24. 16.00-ig elküldi a tagoknak az összeállított elemzést.
Az összintézményi és megyei elemzéseket a tagok az alábbiakban végzik:

Paraginé Boros Ágnes – továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

Kátainé Darók Bernadett – megyei szakértői bizottság

Tóthné Répási Anett – kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Kovács Lőrinc – gyógytestnevelés

Fadgyas-Székely Orsolya – szakértői bizottsági tevékenység, összeállítás

A tanévben a következő találkozóra 2022. április 25-én kerül sor, online formában. Az ezt megelőző időszakban a tagok az elemzési munkában vesznek részt, folyamatos e-mailes és telefonos kapcsolattartás mellett.

Mérés-értékelés munkacsoport online értekezletének képernyőképe

Mezőtúr, 2021. október 4.

Fadgyas-Székely Orsolya
munkaközösség-vezető