2021/2022 Beszámolók Korai munkaközösség Logopédiai munkaközösség

Beszámoló a Logopédiai és a Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás munkaközösség 2022.március 23-án megtartott közös munkaközösségi foglalkozásáról

2022. március 23-án 14.00 és 16.00 óra között valósult meg online formában a közös munkaközösségi foglalkozás, melyen összesen 26 fő vett részt. A találkozó alkalmával Melegné Steiner Ildikó gyógypedagógus-logopédus tartott előadást A nyelvi késés diagnosztikája és terápiája címmel. Az előadó megosztotta több évtizedes tapasztalatait, melyre többek között az Országos Beszédvizsgálóban, valamint a PMPSZ Dunakeszi Tagintézményében tett szert. Beszélt a családközpontú koragyermekkori intervenció jelentőségéről, tartalmáról és a prevenció fontosságáról. Kiemelte, hogy a logopédiai ellátás feladata többek közt a beszédindítás. Rámutatott, hogy a nyelvi fejlődés eltérésében érintett gyermekek terápiájára, a kliensek ellátására a logopédiai ellátás szakfeladatán kívül a korai fejlesztés és a nevelési tanácsadás keretében is sor kerülhet. Kitért a nyelvelsajátítás korai menetének, szakaszainak ismertetésére, illetve részletesen ismertette azokat a rizikótényezőket, melyek a nyelvi késés, nyelvi zavar hátterében állhatnak. Bemutatta a nyelvi késés esetén alkalmazható különböző vizsgálóeljárásokat, gyakorlati alkalmazási lehetőségeiket, valamint beszélt azokról a további problémákról, amelyekre egy kisgyermek esetében a beszéd hiánya utalhat. Melegné Steiner Ildikó előadásában számba vette a szülővel való partneri viszony, kapcsolattartás alapelveit, illetve részletesen vázolta a beszédindítás területeit funkciójuk alapján: a beszédindítás alapja a motoros tevékenységeken, érzékelési csatornákon, a testtudat fejlesztésén és a mozgással kísért beszéden túl a beszédfejlesztés, valamint a kognitív funkciók fejlesztése is célja az ellátásnak. Ismertette a különböző foglalkozástípusokat és a foglalkozások várható kedvező hatását az eltérő nyelvi fejlődést mutató gyermekek személyiségében, kommunikációjában, finom- és nagymozgásaiban. Végezetül pedig megosztotta azoknak a kiadványoknak a jegyzékét, amelyek véleménye szerint a szakemberek számára hasznosak lehetnek a beszédindítás szempontjából. A munkaközösségi foglalkozás jól szervezetten, jó hangulatban telt. Melegné Steiner Ildikó képekkel, videókkal illusztrált magas szakmai színvonalú előadása mindvégig lekötötte a hallgatók figyelmét. Az elhangzottakat a gyakorlatban is be tudjuk építeni az eltérő nyelvi fejlődést mutató gyermekek terápiájába.

Szolnok, 2022.03.25.

Kürti Anikó
munkaközösség-vezető