Beszámoló a Pályaorientációs tevékenységet fejlesztő projektről Heves megyében

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási Tanácsadójának munkatársai 2022. március 30-án részt vettek az Egri Tankerületi Központ projektzáró rendezvényén Egerben. A konferencia az EFOP-3.2.5-17-2017-00043 azonosítószámú, „Az Egri Tankerületi Központ MTMI készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, pályaorientáció megvalósulása mellett” című projektet zárta le. A rendezvény előadásai bemutatták mindazokat a tevékenységeket, fejlesztéseket és eredményeket, amelyek a projektben megvalósultak.
Az Egri Tankerületi Központ projektzáró rendezvényének helyszíne.

Tajtiné Lesó Györgyi, a projekt szakmai vezetője számokban is összegezte a projekt megvalósulását: a programban 1668 tevékenység, foglalkozás valósult meg, 5664 tanuló bevonásával, továbbá 38 fő pedagógus vett részt különböző szakmai továbbképzéseken. A projektben az iskolák és a Pedagógiai Szakszolgálat együttműködő partnerei voltak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a térség számos munkáltatója. A program kiemelt célja volt a pályaválasztás terén a tanulói – szülői – tanári információs és tanácsadói rendszer megerősítése, valamint a tanulók matematikai, műszaki, természettudományi és informatikai készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése. Ennek érdekében a tevékenységek széles spektruma került megvalósításra a projektben részt vevő iskolákban, akik már a projekt tervezésben is aktívan közreműködtek. Az iskolák a saját adottságaikhoz, igényeikhez igazodva MTMI szakköröket, rendhagyó pályaismereti órákat, munkahely-látogatásokat, szülői tájékoztató fórumokat, szakmai műhelyeket, MTMI játszóházat, MTMI készségeket fejlesztő nyári táborokat valósítottak meg. A záró konferencia keretében a projektben részt vevő iskolák képviselői a rájuk jellemző helyi sajátosságok tükrében mutatták be, hogy milyen programok valósultak meg. Noszvajon a természettudományos nyári napközis tábor, Felsőtárkányban az MTMI játszóház, Erdőtelken a természettudományos szakkörök, Tarnazsadányban az élményalapú pályaorientáció, az egri Dobó István Gimnáziumban az Egyetemek Napja és a szülői tájékoztató fórum eredményeit emelték ki az előadók. A legsikeresebb programokat a projekt lezárása után is szeretnék folytatni, egyfajta gyakorlatként megőrizni. Így a projekt időtartama alatt rendszeresen tanév elején megrendezett, szinte már hagyománnyá vált pályaorientációs konferencia jövőbeni megrendezése is a tervek között szerepel. A konferencia rámutatott arra, hogy a pályaorientáció egy rendkívül komplex folyamat, tevékenység. Teljesen más eszközökkel, módszerekkel valósul meg egy megyeszékhelyen található gimnáziumban, ahol jó képességű, támogató családi háttérrel rendelkező diákok tanulnak, mint egy kistelepülés iskolájában, ahol a halmozottan hátrányos helyzetben levő tanulók aránya a 100%-ot közelíti. Pályaválasztási tanácsadóként fontos, hogy minél szélesebb és differenciáltabb eszköztárral dolgozzunk, valamint folyamatosan fejlesszük ismereteinek. Az ilyen típusú szakmai fórumok biztosítják az önfejlesztés lehetőségét.

Paraginé Boros Ágnes
pályaválasztási tanácsadó

közzétéve itt Beszámolók, Pályaválasztás.