2021/2022 Beszámolók Pályaválasztás

Beszámoló a Pályaorientációs tevékenységet fejlesztő projektről Heves megyében

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaválasztási Tanácsadójának munkatársai 2022. március 30-án részt vettek az Egri Tankerületi Központ projektzáró rendezvényén Egerben. A konferencia az EFOP-3.2.5-17-2017-00043 azonosítószámú, „Az Egri Tankerületi Központ MTMI készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése, pályaorientáció megvalósulása mellett” című projektet zárta le. A rendezvény előadásai bemutatták mindazokat a tevékenységeket, fejlesztéseket és eredményeket, amelyek a projektben megvalósultak.
Az Egri Tankerületi Központ projektzáró rendezvényének helyszíne.

Tajtiné Lesó Györgyi, a projekt szakmai vezetője számokban is összegezte a projekt megvalósulását: a programban 1668 tevékenység, foglalkozás valósult meg, 5664 tanuló bevonásával, továbbá 38 fő pedagógus vett részt különböző szakmai továbbképzéseken. A projektben az iskolák és a Pedagógiai Szakszolgálat együttműködő partnerei voltak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a térség számos munkáltatója. A program kiemelt célja volt a pályaválasztás terén a tanulói – szülői – tanári információs és tanácsadói rendszer megerősítése, valamint a tanulók matematikai, műszaki, természettudományi és informatikai készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése. Ennek érdekében a tevékenységek széles spektruma került megvalósításra a projektben részt vevő iskolákban, akik már a projekt tervezésben is aktívan közreműködtek. Az iskolák a saját adottságaikhoz, igényeikhez igazodva MTMI szakköröket, rendhagyó pályaismereti órákat, munkahely-látogatásokat, szülői tájékoztató fórumokat, szakmai műhelyeket, MTMI játszóházat, MTMI készségeket fejlesztő nyári táborokat valósítottak meg. A záró konferencia keretében a projektben részt vevő iskolák képviselői a rájuk jellemző helyi sajátosságok tükrében mutatták be, hogy milyen programok valósultak meg. Noszvajon a természettudományos nyári napközis tábor, Felsőtárkányban az MTMI játszóház, Erdőtelken a természettudományos szakkörök, Tarnazsadányban az élményalapú pályaorientáció, az egri Dobó István Gimnáziumban az Egyetemek Napja és a szülői tájékoztató fórum eredményeit emelték ki az előadók. A legsikeresebb programokat a projekt lezárása után is szeretnék folytatni, egyfajta gyakorlatként megőrizni. Így a projekt időtartama alatt rendszeresen tanév elején megrendezett, szinte már hagyománnyá vált pályaorientációs konferencia jövőbeni megrendezése is a tervek között szerepel. A konferencia rámutatott arra, hogy a pályaorientáció egy rendkívül komplex folyamat, tevékenység. Teljesen más eszközökkel, módszerekkel valósul meg egy megyeszékhelyen található gimnáziumban, ahol jó képességű, támogató családi háttérrel rendelkező diákok tanulnak, mint egy kistelepülés iskolájában, ahol a halmozottan hátrányos helyzetben levő tanulók aránya a 100%-ot közelíti. Pályaválasztási tanácsadóként fontos, hogy minél szélesebb és differenciáltabb eszköztárral dolgozzunk, valamint folyamatosan fejlesszük ismereteinek. Az ilyen típusú szakmai fórumok biztosítják az önfejlesztés lehetőségét.

Paraginé Boros Ágnes
pályaválasztási tanácsadó