Beszámolók Logopédiai munkaközösség

Beszámoló a Logopédiai munkaközösség 2020. november 11-ei foglalkozásáról


A 2020. november 11-én tartott munkaközösségi foglalkozásunk online formában zajlott, melyen Szabóné Bulyáki Mónika tartott előadást a szurdologopédia és a logopédia kapcsolatáról. Az előadáson részt vett Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes és jó magammal együtt 10 logopédus kolléga.
Szabóné Bulyáki Mónika röviden bemutatta a Debreceni Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményét, ahol szurdopedagógus, logopédusként folytatja tevékenységét. A továbbiakban a szurdopedagógia elméleti részével ismerkedhettünk meg a következő témakörök részletes és magas színvonalú bemutatásával:

  • hallás jelentősége,
  • hallássérülés negatív következményei,
  • hallássérülés és kiejtéstanítás,
  • hallássérülés típusai,
  • társalgást segítő-gátló tényezők.

Az elméleti rész után a gyakorlatból is kaphattunk ízelítőt, melynek során megismerkedhettünk a szurdopedagógia didaktikai és szakterületi metodikájával, eszközeivel, a kiejtéstanítás alapelveivel, a beszéd- és nyelvfejlesztésben használható szoftverekkel. Az előadó felhívta a logopédusok figyelmét a szurdopedagógia és logopédia hangfejlesztésében alkalmazott módszereinek hasonlóságára és eltéréseire, amiért fontos a terápia során a két szakember (szurdopedagógus, logopédus) konzultációja a gyermek fejlesztésével kapcsolatban. Az előadás záró részében Mónika ismertette a Cochleáris Implantátum (CI) jelentőségét és működési elvét. Az előadás végén kérdéseket tehettünk fel, melyre örömmel és szívesen válaszolt az előadó. Mindezek mellett az önképzés és kitekintés megteremtése által új elméleti és gyakorlati ismeretekre tehettünk szert, melyeket a logopédiai tevékenységben is használhatunk, abban az esetben, ha sajátos nevelési igényű hallássérült gyermeket fejlesztünk.

2020. november 13.

Szabó Katalin
munkaközösség-vezető