Beszámolók Logopédiai munkaközösség

Beszámoló a Logopédiai Munkaközösség foglalkozásáról

2019. március 20-án tartottuk meg a munkaközösségi foglalkozást a JNSZMPSZ Törökszentmiklósi Tagintézményében. A programon 14 logopédus vett részt.

A szíves fogadtatás után Burai Zsuzsanna és Farkas István bemutató logopédiai foglalkozását tekintettük meg. Mindkét órán óvodás korú gyermekek pöszeség terápiába ágyazott komplex fejlesztése zajlott. A gyermekek aktívan közreműködtek a mozgással egybekötött feladatok során, beszédükön tapasztalható volt a fejlesztések során elért fejlődés. Mindkét órán nagy figyelmet fordítottak a kollégák a gyermekek szókincsének, nyelvi készségének fejlesztésére, a tanult hangok auditív és motoros differenciálására. Nem maradhattak el a játékok a gyerekek nagy örömére, persze a tudatos fejlesztés szándékával.

A foglalkozásokat követő megbeszélésen betekintést kaphattunk a helyi sajátosságokba. Nagyon hasznos, élményszerű szakmai tapasztalatcserén vehettünk részt. A tagintézmény- igazgató asszony is köszöntött bennünket.

Az aktuális események megbeszélése után megegyeztünk a májusi szakmai kirándulás céljában és színhelyében. A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csongrádi Tagintézményét látogatnánk meg betekintést nyerve másik logopédiai munkaközösség szakmai tevékenységébe.

                                                                                              Baloghné Bencsik Izabella