Beszámolók Logopédiai munkaközösség

Beszámoló a Logopédiai Munkaközösségi foglalkozásról

2021. június 9-én valósult meg a tanév utolsó Logopédiai Munkaközösségi foglalkozása, melyen 12 fő vett részt képviselve az intézmény tagintézményeit és telephelyeit.

„A dadogás pszichológiai vonatkozásai” címmel
Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes asszony tartott előadást.

A dadogás az egyik legelterjedtebb és legsúlyosabb beszédhiba, melyre jellemző a beszédritmus megváltozása, zavara. A diagnosztikai és terápiás tevékenységben, ideális esetben nemcsak a logopédusok vesznek részt, hanem orvosok, pszichológusok is, team munkában. Az előadás alkalmával átfogó ismereteket kaptunk a dadogás etiológiájáról, a beszédkórkép előfordulásának arányairól. Az előadó rendszerbe foglalta a dadogás tüneteit, illetve fajtáit. Ismereteket gyűjthettünk a beszédzavar okait feltáró pszichológiai elméletekről, melyek közelebb vihetnek a dadogás pontosabb meghatározásához. Ez a beszédzavar nem „csak” beszédhiba, hiszen gyakran érzelmi zavarok kísérik, beilleszkedési nehézségekkel járhat együtt. Fontos tehát, hogy a logopédus a terápiás módszerek segítségével alakítsa ki és rögzítse a folyamatos beszédet, de mindezeken túl a társtudományok területén is rendelkezzen ismeretekkel, hiszen ez elengedhetetlen a dadogó gyermek komplex terápiás kezelésében, mert „nem a dadogást, a dadogót kell kezelni”. A dadogás kezelésére többféle terápiás módszer létezik. Természetesen a hatékonyság egyénileg különbözhet, ezért szakmai önállósággal lehet választani közülük. A pszichológiai terápia kiegészítő terápia, mely többek közt a relaxációs technikák megtanításával igyekszik a szorongást oldani a klienseknél. Általában arra törekszik, hogy megelőzze a beszédgátlás és a beszédszorongás kialakulását. Fontos a kliensek részéről az önelfogadás, beszéljen úgy, ahogyan tud. Nemcsak a beszédét, hanem az énképét is igyekszik a pszichológus pozitív irányba terelni. A gyermekterápiában a játékterápián keresztül a játék „gyógyító” hatását használják fel. Fontos a szülőkonzultáció, nevelési attitűdök megváltoztatása, ha szükséges. A pszichológus tanácsokat ad a szülőknek a stresszmentes otthoni légkör elérésére. Hangsúlyt fektet a napirend fontosságára, hiszen a megszokott életritmus a szorongás mértékét csökkentheti. A mobilok, tabletek használatát korlátozni kell, mert az indulatkezelést megnehezíti. A szakember javaslatára a kliens szülei tehetnek diszkrét lépést a kortárs kapcsolatok ösztönzésére az elszigetelődés és az esetleges szociális fóbia megakadályozására. Az elméleti és gyakorlati ismereteken túl az előadó saját élményű esetbemutatásával tette teljessé magas szakmai színvonalú előadását.

A munkaközösségi foglalkozás további részében a munkaközösség-vezető összefoglalta a 2020/2021-es tanév eseményeit.

1, alkalom 2020. 09. 10.

 • Csibi Enikő főigazgató asszony tájékoztatója a tagintézmények-igazgatói, telephelyvezetői és a logopédusok felé a Megyei Szakértői Bizottság logopédiai vizsgálatokat érintő jelenlegi helyzetéről, illetve a járási szakértői bizottságokban elvégzendő logopédiai vizsgálatok jelentőségéről.
 • Az 5 évesek szűrésének eddigi tapasztalatai
 • A 3 évesek szűrésének megszervezése
 • INYR folyamatszabályozás a logopédiai ellátásban – megvitatása, (szükség szerint) módosítása, kiegészítése
 • INYR adminisztrációs tevékenység gyakorlati alkalmazása interaktív szemléltetéssel

2, alkalom 2020. 10. 14.

 • A logopédiai vizsgálati vélemény tartalmának egységesítése
  (Rendkívüli Logopédiai Munkaközösségi értekezlet)

3, alkalom 2020. 11. 11.

 • „A szurdologopédia és a logopédia kapcsolata” címmel Szabóné Bulyáki Mónika szurdologopédus előadása (Hallássérültek EGYMI Debrecen)

4, alkalom 2021. 05. 19.

 • A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintézmény logopédusaival szervezett közös szakmai műhelymunka „Játékos logopédiai terápiás ötletek, módszerek megosztása” címmel

5, alkalom 2021. 06. 09.

 • „A dadogás pszichológiai vonatkozásai” címmel Magyarné Kovács Ildikó főigazgató-helyettes előadása
 • A 2020/2021-es tanév Logopédiai Munkaközösségi foglalkozások eseményeinek összefoglalása
 • A következő tanév munkatervével kapcsolatos ötletek, javaslatok egyeztetése, megbeszélése

A továbbiakban megbeszéltük a résztvevőkkel a munkaközösségi foglalkozások eredményeit és nehézségeit. Végül, de nem utolsó sorban javaslatokat tettünk a következő tanév programtervéhez.

Újszász, 2021. 06. 10.

Szabó Katalin
munkaközösség-vezető