Hírek Rendezvényeink

Beszámoló a „A pályaorientáció horizontjai” – online országos konferenciáról

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat gyakorlata, hogy minden évben a szakszolgálati tevékenységek valamelyikét a szakmai figyelem fókuszába helyezi. Ebben az évben a Pályaválasztás Éve keretében a pályaválasztási, továbbtanulási tanácsadás szolgáltatásra helyeződött a hangsúly online fórumok, tájékoztatók, szakmai műhelyek formájában. 2021. június 14-én országos pályaválasztási konferencia került megrendezésre, online formában. A konferencián közel 100 fő vett részt, közöttük a tankerületi központok, a megyei pedagógiai szakszolgálatok, az oktatási és szakképzési intézmények vezetői és munkatársai, pedagógusok, a kereskedelmi és iparkamara munkatársai és a pályaválasztásban érintett szakemberek.

A rendezvényt Szutorisz-Szügyi Csongor a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója nyitotta meg Csibi Enikő a pedagógiai szakszolgálat főigazgatójának köszöntő szavait követően. A konferencia előadásai a pályaválasztás aktuális kérdéseire mutattak rá nemzetközi, hazai és helyi dimenzióban. Dr. Kiss László, az EMMI szakszolgálati és gyógypedagógiai referense a pedagógiai szakszolgálati feladatellátást mutatta be, kitérve a pályaválasztási tanácsadás történetiségére, illetve jogszabályi hátterére. Előadásában kiemelte, hogy az utóbbi években a pályaválasztási tanácsadást igénybe vevők számának növekedése is jelzi a terület fontosságát. Dr. Borbély-Pecze Tibor Bors egyetemi docens előadása az angliai karriertanácsadás jelenlegi kihívásaira mutatott rá, közöttük a stabil karrierprogram, a karrier és munkaerőpiaci információk, az egyedi tanulói igényekre reagáló személyes tanácsadás, valamint a munkahelyi tapasztalatok fontossága került kiemelésre. Dr. Suhajda Csilla Judit egyetemi oktató a pályaválasztási tanácsadás hazai rendszerét vizsgálva mutatta be a pályaválasztási döntés motívumait és befolyásoló tényezőit. Hicsó György kancellár a Szolnoki Szakképzési Centrum pályaválasztást segítő online felületét mutatta be. A Centrumkavalkád címen elérhető weboldalon a továbbtanulás előtt álló általános iskolás tanulók tájékozódhatnak a Szolnoki Szakképzési Centrum képzési kínálatáról, az oktatott szakmákról online feladatokon, leírásokon, filmeken, videókon keresztül. Hegyiné Mladoniczki Éva, a Szandaszőlősi Általános Iskola és AMI intézményvezetője a Szolnoki Tankerületi Központ „Mi a pálya?” című EFOP pályázatának eredményeit és az abban szerzett tapasztalatok felhasználását mutatta be. Sonyák Béláné a JNSZ Megyei Iparkamara munkatársa a szakképzés során, vagy annak preferálásában az iparkamara által nyújtott lehetőségekről számolt be. Császár István, a JNSZMPSZ Pályaválasztási Tanácsadó vezetője a pedagógiai szakszolgálat pályaválasztást, továbbtanulást segítő szolgáltatásait mutatta be kiemelve, hogy erre a gyorsan változó világban, a diákokat körülvevő információ dömpingben egyre nagyobb igény mutatkozik a diákok, a szülők és az iskolák részéről.

Az online konferencia résztvevői részére lehetővé tettük a konferenciával kapcsolatos véleményük megjelenítését. A kérdőív kitöltését a résztvevők mintegy 90 %-a tartotta fontosnak és hozta tudomásunkra ezúton a véleményét.

A résztvevők igen magas számban nyilvánították ki a témaválasztással való elégedettségüket. Két dimenzióban kérdeztünk erre rá, a fontosság és az aktualitás tekintetében. Az 1-5 skálán mindkét érték magasnak bizonyult.Az előadók teljesítményéről nyert adatok alapján mindegyik előadó egy-egy tizeddel, vagy néhány századponttal közelítette meg a maximális értéket. Miután az aktualitás kérdését az első részében tudakoltuk, így az előadók teljesítményénél, már csak az értehetőség és az előadó felkészültségének értékelésére került sor.

Mindegyik előadó magas értékelést kapott. Mivel az előadók között az ágazati irányításban résztvevő, egyetemi oktató, nevelési-oktatási intézményvezető, iparkamarai munkatárs, valamint pedagógiai szakszolgálatnál dolgozó pedagógus is szerepelt, így a hallgatóság által kinyilvánított észrevétel itt is megerősíti, hogy a téma és előadó választás, a konferencia íve találkozott az elvárásokkal.

Az elhangzott információk hasznosságára külön kérdés vonatkozott. A résztvevők által adott 4,33 érték is magas, amely azt mutatja, hogy az elhangzottak az elméleti ismeretek mellett a gyakorlati hasznosságot is kellő mértékben célozták.

A konferencia előkészítése, körülményei, valamint az időkeret kihasználása is elnyerte a résztvevők tetszését. Az online munkavégzés közepette megtartott konferencián igyekeztünk az időkeretet optimalizálni, a résztvevők köre szinte az egész országot felölelte, sokan voltak olyanok akik egy másik megye pedagógiai szakszolgálatánál ugyanezt, vagy hasonló a munkát végeznek, voltak pedagógusok, akik munkájuk végzése során pályaorientációs tevékenységet folytatnak, valamint intézményvezetők, akik feladata ezek beépítése az intézményük mindennapjaiba. A résztvevői elégedettség mérés pozitív visszajelzései rámutattak arra, hogy a konferencia témaválasztása, az előadások által felvetett kérdések aktuálisak voltak és lehetőséget biztosítottak a pályaválasztásban érintett szakembereknek ismereteik bővítésére.
Végezetül egy összeállítás arról, hogy a kitöltők milyen szöveges észrevételeket fogalmaztak meg:

 • Gratulálok a konferencia szervezéséhez és lebonyolításához.
 • Jól felépített, érdekes előadásokat hallottam! Nem csak szakemberként, de szülőként is nagy hasznát vettem! Köszönöm!
 • Csak gratulálni tudok a színvonalas rendezvény megszervezéséért, lebonyolításáért. Máskor is szívesen leszek résztvevője egy ilyen magas színvonalú konferenciának.
 • Örülnék, ha a jövőben lenne interaktív konferencia is, ahol az esetleges kérdéseinket feltehetjük. Köszönjük ezt a mai lehetőséget.
 • Értékes, hasznos konferencia volt.
 • Köszönöm az értékes információkat. Gratulálok a szervezéshez.
 • Középiskolában tanítok, az elhangzottak szerintem inkább a felső tagozaton hasznosíthatók.
 • Nagyon köszönöm a jól megszervezett, nívós előadásokkal gazdagított konferenciát.
 • Köszönöm szépen a lehetőséget! Nagyon jól megszervezett, lebonyolított konferencia volt, igazán tartalmas előadásokkal.
 • Értékes előadásokat hallottunk felkészült előadóktól. Köszönjük szépen a szervezést és lebonyolítást is!
 • Túl sok résztvevő miatt a Zoom nem engedett be, csak ha valaki elhagyta volna a szobát. Vagyis nem tudtam részt venni a konferencián.
 • Nagyon jól felépített volt a tematika, és a jó gyakorlatok is nagyon hasznosak ahhoz, hogy beemelhessük a későbbiekben a munkánkba
 • Köszönjük a szervezést és a tartalmas napot.
 • Nagyon hasznos volt, köszönöm szépen a lehetőséget!