Beszámolók IÖM Mérés-ertékelés munkacsoport

Beszámoló a MÉM – IÖM műhelymunkáról

Google Meet alkalmazás 2020. november 27.

A 2020. november 27-i online találkozón 21 fő volt jelen (jelenléti ív mellékelve).

A műhelymunka során a megkapott anyagok alapján Hodossy Attila szakértő úr azt a gondolatmenetet mutatta be, hogy az eredményesség vizsgálat első lépéseként meg kell fogalmazni területenként, hogy konkrétan mit tekintünk jó minőségű szolgáltatásnak. Ehhez hozzá kell kapcsolni egy szempontrendszert, amely alapján értékelhető, hogy a munkavégzés megfelelő-e, vagy megmutatja, hogy hol vannak fejlesztendő területek. A szempontrendszernek mennyiségi és minőségi elemeket is tartalmaznia kellene. Erre a szempontrendszerre építve lehet kidolgozni az eredményesség vizsgálat, valamint az elégedettség mérés eszközeit. A műhelyunka végén az a megállapodás született, egy adott területen belül kisebb részeket kidolgoz ki a szempontrendszerét munkacsoport és azzal dolgozunk tovább tavasszal. Mindezek mellett folyamatos kapcsolattartásra ad lehetőséget telefonon, valamint e-mailen a szakértő úr.

Jelenléti ív:
Hodossy Attila, Bartusné Major Ágnes, Boros Ágnes, Bereczné Szabó Ágota, Tóthné Répási Anett, Bencsik Mária Bernadett, Szombati Emese, Magyarné Kovács Ildikó, Császár István, Baloghné Bencsik Izabella, Kisné Magyar Mária, Fadgyas – Székely Orsolya, Zsidóné Kádár Terézia, Ungi Marianna, Szabó Ildikó, Varga Judit, Kürti Anikó, V. Szabó Tünde, Krómi Zoltánné, Szabó Katalin, Szekeres Julianna

Mezőtúr, 2020. december 11.

Fadgyas – Székely Orsolya
MÉM vezető

Szabó Ildikó
IÖM vezető