Beszámolók Gyógytestnevelés munkaközösség

Beszámoló a Nemzeti Pedagógus Kar Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozatának konferenciájáról

2020. november 19-én 14-16 óráig online formában rendezte meg a Nemzeti Pedagógus Kar Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozat a szakmai napját. Közel 300 fő regisztrált és 150 résztvevőtől többen csatlakoztak a délutáni szakmai napra. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálattól 7 főállású gyógytestnevelő csatlakozott az országos rendezvényhez.

Kulcsár Róbert a NPK Testnevelés, gyógytestnevelés és sport tagozat elnökének köszöntője után Szeleczki János a NPK Főtitkára nyitotta meg a szakmai napot. Főtitkár úr ismertette a Nemzeti Pedagógus Kar Közleményét a rendkívüli intézkedések margójára 2020. november 12. címmel. Fontos információkat hallottunk a járványügyi helyzetben történő munkavégzéssel kapcsolatban.

A közelmúltban megválasztott NPK gyógytestnevelés munkacsoport vezetője,  Pánger Andrea a tagozat munkáját mutatta be. Beszélt a törvényi változások- 2011. évi CXC. törvény Nkt. 65 § (5b) pontjának és a 15/2013. ( II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 45/C. § történő kiegészítéséről. Nagy vívmányként értékelte a Nemzeti Alaptantervben megjelenített gyógytestnevelés szerepeltetését. A következő évre készített terveik között említette az Innovációs és Technológiai Minisztériummal történő egyeztetést a szakképzési centrumokban folyó munkáról és a testnevelési kategóriába sorolások felülvizsgálatát.

Az „Egészségtudatos viselkedés és testedzés tudatosság vizsgálata a távolléti testnevelés oktatása során a Nyugat-Magyarországi általános és középiskolás tanulók körében” végzett kutatást ismertette Katona Zsolt Bálint PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem, Testnevelési és Sportközpont, Győr, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskola hallgatója.

Kövesdi Orsolya a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének elnökségi tagja „A gyógytestnevelés megvalósításának lehetőségei a digitális oktatás során” készített országos kérdőív értékelését és az azokból levonható következtetések összegzését tette meg.

Végezetül az emelt szintű érettségi gyakorlati vizsgarész lebonyolításának ellentmondásairól készített elemzést és az online teszt a leginkább égető problémákról, az ebben való részvételi hajlandóságról készített kérdőív kitöltését bonyolította le Kulcsár Róbert.

A konferencia zárását hozzászólások nélkül, e-mailben elküldött észrevételek kérésével tette meg a tagozat elnöke, figyelembe véve az időkeretet.

Szolnok, 2020. november 27.

Szekeres Julianna
munkaközösség-vezető