Beszámolók Külső-belső továbbképzés

Beszámoló a Neuropedagógiai Nemzetközi Konferenciáról

Neuropedagógiai Nemzetközi Konferencia
2018. november 16-17.

A Hátország Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő konferencia második napján a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi Tagintézménye is képviseltette magát egy kolléga részvételével, ahol a magas színvonalú előadásokon új kutatási eredményeket ismert meg, illetve azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.

Steklács János (ELTE TÓK, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék), az olvasási folyamat szemkamerás vizsgálatáról tartott érdekes előadást. Megtudhattuk, hogy szemkamerás kutatások alapján a szem a gondolkodási mechanizmusaink, kognitív, tanulási folyamataink tükre is. A szem, a tekintet mozgásáról, egy-egy előtte megjelenő képen, vizuális stimuluson megtett útvonaláról következtetni tudunk arra, hogy hogyan zajlik a vizuális információs folyamat, az információ felvételén át a feldolgozásig, esetünkben, a pedagógiai folyamatok oldaláról értelmezve a jelenséget, az észleléstől a megismerésig, megértésig.

Ennek a vizsgálati módnak tehát fontos szerep juthat a gyermekkori tanulási folyamatok megértésében, leírásában és ezt követően természetesen a fejlesztés területén.

Varga László (SOE, Benedek Elek Pedagógiai kar) témája volt a Neuropedagógia kisgyermekkorban. Előadásában megfogalmazta, hogy a gyermeki agy egy „mágikus szivacs”, mely állandó kihívások elé állítja a tudósokat és a kisgyermeknevelőket. A kisgyermek elméje születéskor egyáltalán nincs készen. A kisgyermekkori elme egy „világra nyíló ablak”, a soha vissza nem térő lehetőségek és a rendkívüli felelősség ablaka. Az ablak viszonylag rövid ideig van nyitva, majd az ablak – nyolcéves kor körül kezdődő – becsukódásával párhuzamosan az alapvető agyi struktúra kiépülése is lassan befejeződik. Az első nyolc esztendő az agyfejlődés csúcsideje, az agyi hálózat már rendkívül fejlett. A kisgyermekkori nevelés és gondozás minősége jelentős mértékben befolyásolja az agyi hálózat és struktúra felépülését.

Kőpataki Andrea (International Christian School of Budapest) ”Vajon mit gondolsz rólam… és én rólad?” – Szociális-emocionális kompetenciák fejlesztése a szociális gondolkodás tanitásán keresztül címmel tartott nagyon gyakorlatias workshopot. A szociális tanulás egy intuitív folyamat, mely során megismerkedünk mások nézőpontjaival, érzelmeivel és szándékaival. Az autizmus spektrumzavarral és annak szociális kihívásaival élők számára meg kell tanítani, hogy hogyan gondolkodjanak szociálisan. A gyermekeknek, kamaszoknak és felnőtteknek először meg kell tanulni a saját gondolkodásukról, érzéseikről gondolkodni, majd ugyanezekről másokkal kapcsolatban. Majd amikor ezt a képességet elsajátították, akkor léphetünk tovább azzal a céllal, hogy eredményesebben tudják érzelmileg és viselkedésükben szabályozni magukat.

A workshop vezetője bemutatott egy rugalmas rendszer-alapú metódust a szociális gondolkodás tanítására. Beszélt a Michelle Garcia Winner által kidolgozott elméleti háttérről (www.socialthinking.com) és a stratégiákról. A workshop résztvevői megismerkedtek egy nagyon érdekes, játékos alapszókinccsel, amely arra szolgál, hogy a tanulók megértsék a nehezen felfogható absztrakt fogalmakat (mint például a perspektíva-váltás, ön-reflexió, barátság, figyelem). A résztvevők olyan friss szemlélettel, és szórakoztató ötletekkel térhettek haza, melyeket azonnal alkalmazhatnak a gyakorlatban – az oktatásban betöltött szerepüktől függetlenül.

A hallott ismeretek a gyakorlatban jól alkalmazhatóak, melyeket belső tudásmegosztáson keresztül igyekszünk beépíteni a Törökszentmiklósi Tagintézmény mindennapi gyakorlatába.

Törökszentmiklós, 2018. november 19.

Szabó Judit
Tagintézmény-igazgató