Beszámolók Külső-belső továbbképzés Pályaválasztás

Beszámoló a pályaorientációt segítő uniós program nyitókonferenciájáról

2019. február 25-én, Budapesten rendezték „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI-készségeket és -kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” (EFOP-3.2.13-17-2017-00002) című projekt nyitókonferenciáját. A nyitókonferencián a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat részéről Magyarné Kovács Ildikó megbízott főigazgató-helyettes, Császár István pályaválasztási tanácsadó vezető és Paraginé Boros Ágnes pályaválasztási tanácsadó vett részt. A pályaorientációt segítő programot az Európai Unió 1,000 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásával az Oktatási Hivatal valósítja meg. A projekt célja egyrészt az általános iskolák és gimnáziumok pályaorientációs eszköztárának bővítése, valamint a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) pályák népszerűsítésére alkalmas pályaorientációs módszertan kidolgozása; másrészt a köznevelésben tanulók MTMI-terület iránti érdeklődésének felkeltése a tudatos felnőttkori életpálya-építés és sikeres munkaerő-piaci részvétel érdekében. Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke megnyitójában kiemelte, hogy ma a pályaorientáció hiányterület, valamint a gyorsan változó világban nagy hangsúly esik az egyéni kompetenciákra. Lebanov József az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője hangsúlyozta, hogy az oktatási intézményekben zajló pályaorientáció fejlesztése szükséges egységes képzés, valamint egységes eszköz- és módszertan biztosításával. Brassói Sándor az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese elmondta, hogy az EU-s szakpolitikában megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban az egyéneknek sokkal felkészültebbnek kell lenniük saját életpályájuk tervezésekor, és ebben őket szakembereknek kell segíteniük. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat részéről Gebauer Ferenc igazgató a pedagógiai szakszolgálatoknál megvalósuló pályaválasztási és továbbtanulási tanácsadásról beszélt előadásában. Dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens rámutatott, hogy az önismeret és a környezet (jogi, közgazdasági, munkaerő-piaci, illetve pályaismeret) ismeretének egyidejű megléte vezethet csak eredményes pályaválasztáshoz. Ütőné dr. Visi Judit a projekt szakmai vezetője előadásában bemutatta, hogy a projekt keretében önismeretre alapozó, az MTMI-készségeket és -kompetenciákat is vizsgáló online mérőeszköz kifejlesztése történik meg, amellyel a tanulók – különféle tesztek kitöltése alapján – megtalálhatják az érdeklődésüknek, kompetenciáiknak leginkább megfelelő életpályákat, szakmákat és az ezek eléréséhez szükséges felkészítést kínáló közép-, valamint felsőfokú intézményeket. A projekt a pedagógusokat a pályaorientáció fontosságának felismerését támogató, szemléletformáló továbbképzésekkel és a mérőeszköz szakszerű alkalmazását megkönnyítő tájékoztatókkal, továbbá szakmai programokkal segíti. Az előzőeken túl a konferencián bemutatásra kerültek a pályaorientáció terén megvalósuló fejlesztések, gyakorlatok, programok is. A rendezvény a pályaválasztással foglalkozó szakembereknek átfogó képet adott a pályaorientáció területén jelentkező kihívásokról és a jelenleg zajló fejlesztésekről. A projekt kertében kifejlesztésre kerülő webes elérhetőségű és a későbbiekben bárki által szabadon használható online mérőeszköz pedig a jövőben beépíthető lehet a pályaválasztási tanácsadói munkába.

 

Paraginé Boros Ágnes
pályaválasztási tanácsadó