Beszámolók Külső-belső továbbképzés Szolnoki tagintézmény

Beszámoló Dr. Hammer Zsuzsanna előadásáról

Budapest, 2019. február 19.
Dr. Hammer Zsuzsanna: Testvérkapcsolatok pszichológiája (Magyar Családterápiás Egyesület szervezésében)

Képzési nap keretében vettünk részt ezen az előadáson, öten a Szolnoki Tagintézménytől. Az előadást dr. Hammer Zsuzsanna tartotta, aki a pszichológus, szakpszichológus képzésben is részt vesz, kutatásokat is folytat, valamint családterapeutaként gyakorlati szakemberként is tevékenykedik. Előadói stílusa magabiztos, jól felépített egész napos programja még a változatosságot sem nélkülözte. A beharangozó szerint a hazánkban kevésbé ismert testvérterápiáról vártam volna több információt, mélyebb betekintést, néhány gyakorlati technikát. Azért is lett volna ez nagyon hasznos, mert az utóbbi hónapokban egyre többször fordul elő, hogy egyszerre két-három (néha több) gyermek pszichológiai ellátását is kérik a szülők nevelési tanácsadás feladatellátás keretében. A szülő szempontjából egy szakemberhez járni kifejezetten időtakarékos lehet, míg a gyermekek szempontjából kifejezetten ellenjavallt a testvérek párhuzamos terápiája egy szakembernél. Adódik az ötlet, hogy családterápiás formában milyen jól megoldható lenne, de az igények megjelenése jóval nagyobb mértékű, mint a családterápiában képzett szakembereink kapacitása. Több gyermek esetén már megkerülhetetlen a páros vezetés. Ráadásul bizonyos tényezők esetén kifejezetten ellenjavallt a családterápiás forma. Sajnos az elvárásaim a napi programmal kapcsolatban nem teljesültek. Ehelyett azonban jó ismétlése volt a korábban tanult ismereteknek, a születési sorrend, korkülönbségek és egyéb tényezők által befolyásolt egyéni jellemzőknek. Természetesen ezek csak általános, sokszor ismétlődő, jellegzetes minták, melyeket sok egyéb más tényező is áthangol, befolyásol, bonyolít. A jelenlévő 150-200 résztvevőből születési sorrendjük alapján 5-6 csoportot alkotott az előadó. Ezekben a csoportokban 12 kérdés közös megbeszélését kérte. Ezek a kérdések akár egyéni terápiákban is jól használható, elgondolkodtató kérdések. Ilyen formában történő megvitatása kissé furcsán hatott, mégis érdekesnek mondhatom.
A nap végén 2-3 esettanulmány bemutatása hangzott el, felnőtt testvérek közös terápiájáról. A tagintézményünkből jelenlévő pszichológusok számára talán hasznosabb lett volna, ha gyermekkorú testvérek közös terápiájáról is szó esik. Összességében jól demonstrálta az előadás, hogy a testvérkapcsolat milyensége, megléte és/vagy hiánya hogyan befolyásolhatja az egyének párválasztásait, párkapcsolatait és egyéb élethelyzetekhez való hozzáállását.
Az előadás a pedagógusok, gyógypedagógusok számára is érdekes, hasznos elemeket tartalmazott, azáltal hogy rálátást kaphattak a gyermeki viselkedést is meghatározó testvérkapcsolati viszonyok pszichológiai vonatkozásaira.

Szolnok, 2019. február 25.

Salánkiné Szilvás Anett, Madarász Réka, Szabó Anita,
Gleviczky Marianna és Dr. Pásztorné Parádi Emőke