2022/2023 Beszámolók Pályaválasztás

Beszámoló a Pályaválasztási Tanácsadók Országos Szakmai Műhelyéről

A pályaválasztási tanácsadói munka eredményességének egyik alapfeltétele a képzési és továbbtanulási lehetőségekről, követelményekről való naprakész információk ismerete. Az elmúlt évben megkezdődött a felsőoktatási rendszer átalakítása, vagyis jelentős mértékben változnak a jövőben az egyetemeken való továbbtanulás feltételei. Két alapvető változás lépett hatályba 2023-ban, miszerint az eddig alapkövetelményként meghatározott emelt szintű érettségi meglététől eltekinthetnek az egyetemek, valamint eltörlésre került az eddig egységes követelményként meghatározott 280 pont minimum ponthatár is. 2024-től pedig egy igen változatos felvételi követelményrendszerrel kell számolniuk a diákoknak, mivel a pontszámítás több elemét az egyetemek döntési hatáskörébe adja a jogszabály. Ebben a változó feltételrendszerben a pályaválasztással foglalkozó szakembereknek, pedagógusoknak sem könnyű az eligazodás. A 2023. január 23-án megtartott országos pályaválasztási szakmai műhely konzultációs keretet biztosított a pedagógiai szakszolgálatok tanácsadóinak a felsőoktatási felvételi rendszer aktuális kérdéseiről. A résztvevők kiemelten foglalkoztak a technikumot befejező, egyetemre jelentkező diákokra vonatkozó pontszámítási szabályokról, a 2023. évi felvételi jelentkezés sajátosságairól, az emelt szintű érettségi nélkül megpályázható szakokról, a z egyetemi duális képzési struktúráról, valamint az egyre több diákot érdeklő külföldi továbbtanulási lehetőségekről. A Szakmai Műhely egyúttal azt is bizonyította, hogy az ilyen belső tudásmegosztásra a jövőben  még inkább szükség lesz ahhoz, hogy pályaválasztási tanácsadóként az intézményenként változó és sokféle felvételi rendszerre megfelelő rálátással rendelkezzünk és a továbbtanulás előtt álló diákok gyakorlati kérdéseire válaszolni tudjunk.

Paraginé Boros Ágnes
pályaválasztási tanácsadó