2022/2023 Beszámolók SZB Munkaközösség

Beszámoló a szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség 2022. szeptember 22-én tartott foglalkozásáról

Munkaközösségünk első találkozójára 2022. szeptember 22-én került sor, személyes találkozás formájában a Megyei Szakértő Bizottság előadótermében. A közös megbeszélést Csibi Enikő főigazgató asszony, illetve Ungi Marianna főigazgató-helyettes asszony is megtisztelte jelenlétével, illetve minden tagintézmény képviseltette magát.  A találkozó tartalmi felépítése három területet érintett:

  • A munkaközösség munkatervének ismertetése, elfogadása
  • A jogszabályi változások áttekintése, szükség szerint a dokumentumok ennek megfelelő módosítása
  • Aktualitások

A köszöntést, illetve két új tagunk (Dóró Anita, Molnár Edit) bemutatkozását követően főigazgató-asszony fogalmazta meg gondolatait, illetve köszöntötte a résztvevőket.

Ezután a tanévben tartandó munkaközösségi foglalkozások időpontjait, témáit beszéltük meg, majd az aktualitásokra tértünk át.

Tájékoztattam a jelenlévőket arról, hogy megkeresést kaptunk az Autisták Országos szövetségétől (AOSZ), mivel a jövőben szeretnének egy együttműködést kialakítani a Szakszolgálatunkkal a frissen diagnosztizált, vagy az út elején tartó családok támogatásának érdekében. Az AOSZ munkatársai felkészítést kaptak arra, hogy szakértő módon tudják a családokat segíteni a Szakszolgálatoktól kapott információk feldolgozásában, az első lépések megtételében, valamint, hogy segítséget kapjanak a számukra elérhető járandóságokról való tájékoztatásban. A szakemberek segítik a diagnózis értelmezését, támogatják a családok első lépéseit az autizmus világában. Azoknak, akik ezt igénybe veszik, készítettek egy informatív, ún. START csomagot. Ezen felül készítettek egy kiadványt is, A felismeréstől a tanítás tervezéséig – autizmus-barát pedagógiai szakszolgálatok, szakértői bizottságok – Módszertani útmutató a pedagógiai szakszolgálatok munkatársai számára (szerk.: Csepregi András – Dr. Kovácsné Tóth Krisztina) címmel. Ezt a kiadványt el is juttatják a Szakszolgálatunk részére.

Ezután Bartusné Major Ágnes kérésére átnézésre került a járási szakértői bizottságok által használt járási összegző vélemény sablonja, illetve szót ejtettünk a korais vizsgálatokról, valamint az előttünk álló, a tankötelezettség megkezdése alóli felmentés/óvodáztatás meghosszabbítására irányuló vizsgálatokról.

Tartalmas, hasznos információkkal gazdagodva zárhattuk a találkozót.

A munkaközösség soron következő találkozója a logopédiai munkaközösséggel együtt személyes találkozás formájában fog megvalósulni, témája a „Kisgyermekkori logopédiai diagnosztika a szakértésben” lesz.

Szolnok, 2022. szeptember 23.

Mihályiné Simon Rita
munkaközösség-vezető