Beszámolók Szakértői munkaközösség

Beszámoló a szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség foglalkozásáról Szolnok, 2017. május 18.

A 2016/2017. tanév utolsó munkaközösségi megbeszélése skype-on keresztül történt, melyen összesen 10 tagintézmény képviselője vett részt a „konferenciabeszélgetésen”. A kapcsolat létesítése többnyire zökkenőmentesen megvalósult, viszont több tagintézménynél időközben megszűnt az internetkapcsolat és már nem tudtak visszacsatlakozni hozzánk. A hang átvitellel is adódtak nehézségek, a vonal szakadozott – valószínűsíthetően a gyengébb net erősség miatt – vagy a külső zajok nagyon beszűrődtek, ami torzította a beszélgetést.

A konzultáció elején összefoglaltuk az idei tanév megvalósult szakmai feladatait, a munkatervhez képest a második félév tematikája változott. Két munkaközösségi foglalkozáson is módosult az előre kitűzött témakör. A februári alkalommal a Pedagógiai Oktatási Központ egyik szaktanácsadója volt a vendégünk, aki „A szakértői vélemény pedagógus szemmel” címmel interaktív beszélgetést folytatott a munkaközösséggel. A márciusi alkalommal a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet változása okán a korai fejlesztés és gondozásban részesülő gyermekek szüleinek szóló home-tréning összeállítása volt a feladatunk. Jelen munkaközösségi megbeszélés célja pedig a skype-on történő konzultáció kipróbálása volt.

Az idei munkatervből kimaradt témakörök feldolgozását a munkaközösség a 2017/2018. tanév során fogja megvalósítani – BTMN korrekciós és nevelési javaslatok gyűjteménye, szakirodalom ajánló, számolási képesség vizsgálata. A következő tanévre vonatkozóan további javaslatok érkeztek – az esetmegbeszélést szorgalmazzuk, a jogszabályi változások nyomon követése továbbra is fontos, az aktualitásokról folyamatos tájékoztatás történik – a szakszolgálati rendelet szeptemberi módosításairól is fogunk beszélni. Tervezzük, hogy megerősítjük a megyei koordinációs feladatokat, mely a munkaközösségen keresztül valósul meg.

Javaslat érkezett szakmai délután szervezésére, mely a többletkötelezettség terhére kapott munkaközösségi összegből valósulhat meg.

A munkaközösség-vezető tájékoztatta a munkaközösség tagjait, hogy Főigazgató Asszonnyal egyeztetés történt, mely szerint a 2016/2017. és a 2017/2018. tanév többletkötelezettség terhére kapott összeget összevonjuk, hogy előadót hívhassunk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karáról, ahol a javasolt témánk a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek/tanuló differenciáldiagnosztikája.

A munkaközösség tagjainak visszajelzései alapján a munkaközösségi foglalkozások szervezésével kapcsolatban nincs változtatási javaslat – a meghívók emlékeztetőit időben megkapják a kollégák, az aktuális változásról értesülnek.

Előzetesen egyeztettük a következő tanév hat alkalmának időpontját, mely a 2017/2018. tanévi munkatervben szerepelni fog.

Összegyűjtöttük az idei tanév nehézségeit és sikereit, melyet a szakmai beszámoló fog tartalmazni. Jelen tanév végén is van lehetősége a munkaközösség tagjainak, hogy elégedettségüket egy kérdőíven keresztül kifejezzék, javaslataikat megfogalmazzák. Június első hetéig lehet az anonim kitöltött kérdőíveket a főigazgatóság titkárságára eljuttatni. A kérdőívek eredményét a munkaközösség-vezető a szakmai beszámolóban összegzi.

Lehetőségünk volt aktualitások megbeszélésére is:

 • Az egyik járási szakértői vizsgálat során felmerült az érzékszervi fogyatékosság gyanúja, a vizsgálati dokumentációt továbbították a Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottsághoz. Az ottani szakértői vizsgálat kizárta az érzékszervi fogyatékosságot, ezért végül a vizsgálat lezárása így a járási szakértői bizottság kompetencia köre lett – diagnózist állít fel, vizsgálati véleményt alkot és elkészíti a szakértői véleményét.
 • életévét betöltött tanuló, érettségi előtt áll és matematika mentesítés miatt kér vizsgálatot. Hivatkozhatunk a Rendelet ide vonatkozó paragrafusára –15. § (1) és (2), mely meghatározza, hogy meddig fogadhatunk be tantárgyi mentesítésre vonatkozó vizsgálati kérelmet, illetve milyen esetben jogosult a tanuló a tantárgyi mentesítésre.
 • Az egyik járási szakértői bizottság tapasztalata szerint egyre több bölcsődés gyermeket küldenek autizmus megerősítése vagy kizárása irányában vizsgálatra. Valószínűleg egy szakmai konzultáció a bölcsődei gondozónőkkel megelőzheti a szükségtelen felterjesztéseket, mikor lehet nevelési problémáról is szó, vagy a családi háttér okozója a gyermek eltérő viselkedésének.

Végül minden munkaközösségi tag megfogalmazta a skype-on történő beszélgetés tapasztalatait, összefoglalva az alábbi vélemények hangzottak el:

 • előnye, hogy nem kell utazni, nincs időveszteség
 • ez a kommunikációs forma elsősorban információ átadásra szolgál
 • egy tanév során 1-2 alkalommal „belefér”
 • akadozik a vonal, a hangátvitel szakadozik
 • nehéz a kapcsolatfelvétel, ha kezdésnél nem tud mindenki rögtön elérhető lenni
 • nincs olyan személyes kontaktus
 • konkrét témakör kijelölése szükséges, ahhoz hogy eredményes lehessen, fontos, hogy minden résztvevő reagáljon, aktívan hozzá szóljon
 • a moderátor szerepe hangsúlyos, hogy irányítsa a beszélgetést

Szolnok, 2017. május 18.

Czagány Bernadett
munkaközösség-vezető