Beszámolók Szakértői munkaközösség

Beszámoló: Nevelési tanácsadás munkaközösség

A nevelési tanácsadás munkaközösség tanévzáró foglalkozása, nem személyes formában, hanem online-skype-os formában valósult meg 2017. május 17-én. Minden delegált kolléga a saját tagintézményben igyekezett a technika ördögével megvívni.

A 2016/2017-es tanév munkaterve alapján ezen a találkozón értékeltük a tanév munkaközösségi foglalkozásait, átbeszélésre került tagintézményenként a nevelési tanácsadás helyzetképe, valamint a következő tanév elképzelései. Az éves munkatervünket áttekintve megállapítottuk, a tervezett témák jócskán átíródtak a tanév során. A munkaközösség tagjai összességében eredményesnek ítélték meg a foglalkozásokat. A külső intézménylátogatásokat (Zöldkakas Líceum-Budapest; Addiktológiai Osztály-Szolnok) valamint a logopédai munkaközösség-vezető szakmai előadását (más szakszolgálati területtel való közös gondolkodás) különösen jónak találták. Minden kolléga nagy előrelepésnek látta, hogy a szakmai munka elvégzéséhez szükséges eszközök tárháza kibővült, hiszen tavaly decemberben a tagintézményi igényeknek megfelelően teszteket kaptunk (Világjáték, intelligencia tesztek).

A jövő tanév témái között igényként az alábbi témák fogalmazódtak meg: külső intézmény látogatás, közös gondolkodás a szakértői bizottsági tevékenységről, más szakterület szakembereinek meghívása, gyermekvédelmi alap-és szakellátás és nevelési tanácsadás kapcsolódási pontjai.

A munkaközösségi foglalkozás második felében az Intézmény EFOP 3.1.6-16 A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése pályázati program – A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek szakmai megújulásának támogatása programelemhez kapcsolódó tagintézményi tervezett programokról számoltunk be. A tagintézmények színes, változatos programokat állítottak össze (tudásmegosztás szakemberek számára, kiadványok kiadása, különböző fejlesztő programok, táborok gyermekek számára), melyek a jövő tanév ígéretes szakmai programjai lehetnek a munkaközösség számára.

Szolnok, 2017. május 17.

Barna Nelli
munkaközösség-vezető