Beszámolók SZB Munkaközösség

Beszámoló a Szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség harmadik találkozójáról

A 2019/2020. tanév harmadik munkaközösségi találkozójára került sor 2020. február 27-én, megszokott helyünkön, a Székhelyintézmény előadó termében. A találkozón a delegált és látogatói tagokkal együtt összesen 18-an voltunk jelen. A délutáni összejövetel kiemelt témája a „Figyelemvizsgálat, differenciál-diagnosztika (fluktuáció, nehézség, zavar). A Járási Szakértői Bizottság szempontrendszerének áttekintése. ADHD.”, melynek témavezetője Szilágyi Edit, a Megyei Szakértői Bizottság bizottságvezető-helyettese, munkatársa volt. A kooperációra építő beszélgetésen több olyan diagnosztikai szempont is elhangzott, melyek figyelembe vétele a továbbított vizsgálatok esetében kiemelten javasolt lenne. Erről szóló összefoglalót a munkaközösség tagjai utólagosan megkapják, melyet a saját tagintézményükben, telephelyükön az érintett munkatársakkal át/tovább tudnak gondolni.
A találkozó második részében az eredményességmérő szülő kérdőív és elégedettségmérő kérdőívek (szülői, intézményi, tanulói) áttekintése történt meg, s erre vonatkozó módosítási javaslatokat is elkészítettük, melyet a főigazgató-helyettes Asszony felé továbbítottunk.
Röviden áttekintésre került az első félévi munka, az elkészített félévi beszámoló ismertetése, valamint szóba került az INYR szabályzat elkészítésének tervezete is.

A szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség soron következő találkozója tervezetten 2020. április 30-án várható, melyre várom a munkaközösségi tagok ötleteit a soron következő tanévre irányulva.

Szolnok, 2020. március 6.

Lázárné Barna Andrea
munkaközösség-vezető