Beszámolók SZB Munkaközösség

Beszámoló a Szakértői Bizottságok Munkaközösség 2021. május 13-ai foglalkozásáról

A munkaközösség jelen tanévi utolsó találkozójára 2021. május 13-án került sor, Meet formában. A közös megbeszélésen minden tagintézmény képviseltette magát, illetve látogató tagok is részt vettek. A szakmai munkát főigazgató-asszony és az általános főigazgató-helyettes asszony is támogatta. A 2020/2021. tanév negyedik, egyben utolsó találkozójának tartalmi felépítése több területet érintett. Először a munkaközösség-vezető foglalta össze a tanév során végzett közös munkát. Bemutatta, hogy a szakmai találkozók során mi minden történt, mivel dolgozott a munkaközösség, és milyen eredményeket ért el. Ennek néhány elemét a következő diák mutatják be:

Ezt követően főigazgató-asszony fogalmazta meg gondolatait, észrevételeit a szakértői bizottságok diagnosztikai munkájára irányulóan. Az elhangzottak alapján kiemelt figyelmet kell fordítani a diagnózisváltásokra, kellő körültekintéssel, átgondoltsággal kerüljön módosításra a már korábban megállapított vizsgálati eredmény. Amennyiben erre sor kerül, az előzményben mindenképp jelenjen meg a diagnózisváltás indokoltsága, okainak részletezése (pl. pedagógiai munka hatékonysága/sikertelensége, környezeti/családi hatások, megbetegedések, oki tényezőként megjeleníthető kóros állapotok, stb.).

Főigazgató-helyettes asszony a felnőtt vizsgálatokkal kapcsolatosan nyújtott tájékoztatást, és mondta el a birtokában lévő, vonatkozó ismereteket. Ebből kiemelhető néhány fontos gondolat:

  • Az Országos Szakértői Bizottság tájékoztatása szerint, a felnőttkorú vizsgálatok közül csak azok nem tartoznak a feladatellátási körünkbe, melyek a kreszvizsgára, a nyelvvizsgára irányulnak, akik előzménnyel nem rendelkeznek, illetve a felsőoktatási intézményekben különleges bánásmódban részesülnek.
  • Vizsgálati protokoll nem áll rendelkezésre, ezért a saját vizsgálati protokoll összeállítása, kidolgozás alatt van, a főigazgató-asszonnyal folyamatosan egyeztetve.
  • A felnőtt vizsgálatok előkészítése, tervezése, majd a szakértői vélemények elkészítése szükség szerint egyéni egyeztetések után történik.
  • A diagnózis megállapítása, valamint a kért mentesítések leírása a Megyei Szakértői Bizottság feladata, mivel a Járási Szakértői Bizottságok által megállapítható BTMN diagnózis e tekintetben nem értelmezhető.

A találkozó utolsó szakaszában a munkaközösségi tagok mondták el az egész tanévre vonatkozó, illetve a home officeban eltöltött időszakban tapasztalt sikereiket, nehézségeiket. Megbeszéltük a dokumentumelemzéshez felhasznált felülvizsgálati kérelmek pedagógiai jellemzéseinek információ tartalmát és hasznosíthatóságát. Végezetül pedig minden tagintézmény és telephely egy általa választott szakmai könyvajánlást mutatott be, melyet pdf. formátumban letöltött, és eljuttatott a munkaközösség-vezetőnek. Ezen könyvek, szakmai tájékoztatók, tanulmányok összegyűjtésre kerültek, és a munkaközösség minden tagja számára elérhetőkké váltak.

Szolnok, 2021. május 20.

Lázárné Barna Andrea
munkaközösség-vezető