Beszámolók Intézményi Önértékelési munkaközösség

Beszámoló az IÖM II. találkozójáról

Időpont: 2021. május 31.
Helyszín: a szakértői bizottság előadóterme

Jelen van 14 vezető, jelenléti ív a Főigazgatóságon.
A munkaközösségi találkozó célja:

  • beszámoló az éves önértékelési terv megvalósításának állapotáról
  • az intézményi önértékelés évente értékelendő területeinek értékelésének, dokumentálásának, tárolásának valamint felhasználási területeinek megbeszélése, határidő rögzítése

A 2020/2021-es tanévben a beütemezett pedagógusi és vezetői önértékelések 2021. első félévében kerültek lefolytatásra. A járványügyi helyzet miatt minden esetben online formában történt az értékelés.

  • a tervezett 25 pedagógus értékelés mindegyike megvalósult, 14 folyamat lezárult, 8 van értékelési fázisban, 3 pedig önfejlesztési terv elkészítésére és feltöltésére vár
  • a 3 vezetői önértékelés közül 2 lezárt állapotú, 1 pedig önfejlesztési terv feltöltésére vár

Az intézményi önértékelés évente értékelendő területeit a tagintézmények telephelyeikkel valamint a Székhely megyei szakértői bizottsága és a PVT önállóan, belátásuk szerint értékelik, az értékelést fejléces, iktatott, pecséttel, aláírással ellátott dokumentumban rögzítik. Az eredeti példány helyben kerül lefűzésre, tárolásra. Szkennelt változatát 2021. június 15-ig a fegyvernek@jnszmpsz.hu címre megküldik. Összesítést követően a teljes dokumentáció a Főigazgatóságon kerül lefűzésre, tárolásra.
A kijelölt fejleszthető területek az éves beszámolóban kerülnek majd rögzítésre, a kapcsolódó tervezett intézkedések pedig a következő tanév munkatervében jelennek majd meg, biztosítva a PDCA ciklus alkalmazását az intézményi önértékelés által.

Szolnok, 2021. május 31.

Szabó Ildikó
munkaközösség – vezető