Beszámolók Tehetség munkaközösség

Beszámoló a tehetséggondozó koordinátorok országos fórumáról Szolnokon

A Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács a Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal közösen sikeresen pályázott az NTP-HTT-18-0015 nyilvántartási számon Teret adunk a tehetségnek címmel.

A pályázati program központi részét adta a társ pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozó tehetséggondozó koordinátorok számára fórum szervezése, amelyre 2017 után, ebben az évben második alkalommal került sor.

A meghívást nyolc megyei Pedagógiai Szakszolgálat munkaközösség vezetője, vagy tehetséggondozó koordinátora fogadta el. Meghívást kaptak a mi szakszolgálatunk tagintézményeiben dolgozó koordinátor kollégák is. A szakmai rendezvény egyfelől a friss információkhoz való hozzáférést segítette, másfelől pedig tapasztalatcsere volt, az egyes megyék jó gyakorlataival történő megismerkedést is célozta. A 2017-es kezdeményezést évente követték rendezvények, A budapesti, a győri és a Fejér megyei Szakszolgálat is rendezett hasonló rendezvényt. Mivel a tehetséggondozás koordinációja 2013–ban  lett a szakszolgálatok feladata, minden munkatársnak szüksége van a megsegítésre, a közös gondolkodásra.

A Fórumra Szolnokon, a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének előadótermében került sor.

A két napos összejövetelt Csibi Enikő köszöntőjét követően Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató nyitotta meg, erősítve a szakmai feladat jelentőségét az intézmények életében. Az első nap programján Dr. Takács Orsolya szakreferens asszony is részt vett.

A megnyitót követően két előadás hangzott el Bajor Péter a MATEHETSZ ügyvezető igazgatója a Tehetségek segítésének lehetőségei, a MATEHETSZ szerepe a nemzeti Tehetség Programban címmel tartott előadást. Bemutatta a tehetségek intenzív megsegítésének megindulását jelentő tíz évet, amikor országgyűlési határozatot fogadtak el a tehetséggondozás húsz éves programjáról. A határozat kimondja, hogy a tehetségek segítése nemzeti ügy”, rögzíti a széleskörű társadalmi összefogás szükségességét, valamint a tehetségsegítés modern, komplex szemléletét tükröző alapelveket. Három Európai Uniós támogatású országos tehetségprogram került megrendezésre, a harmadik a Tehetségek Magyarországa napjainkban is fut, sok száz tanuló és pedagógus számára biztosítva a hozzáférést a tanácsadáshoz, mentoráláshoz.  A Nemzeti Tehetség Programban szakmai háttér, tehetségsegítés, ösztönzés, bizalomerősítés, programtervezés a Matehetsz feladata.

Dr. Polonkai Mária, a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a MATEHETSZ alelnöke A tehetségsegítő szervezetek és a tehetséggondozó koordinátorok kapcsolata címmel tartott előadást, amelyben sorra szedte a tehetséggondozó koordinátorok feladatait a tehetség tanácsadásban, az együttműködésben, valamint a rendezvényszervezésben, a csoportos tehetségfejlesztésben. Nagyon fontosnak tartja a tehetségsegítési hálózat regionális rendszerének fejlesztését, tételesen felsorolta a Nemzeti Tehetség Program alapelveit, amely az intézmények számára nyújt fogódzót munkájukhoz.

Az első napon került sor Császár István előadására is, amelyben a JNSZ megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggondozó koordinátorainak munkáját mutatta be, kitérve a munkaközösség tevékenységére. Az előadás után került sor a résztvevők bemutatkozására, problémafelvetésre, amelyekre közösen keresték a résztvevők a válaszokat szakmai kérdéseikre.

Este meglepetés műsorra került sor. Kollégánk, Ghyczy Tamás, a Kunszentmártoni Tagintézmény munkatársa, aki logopédus és tehetséggondozó koordinátor, érdekes bűvészmutatvánnyal szórakoztatta a résztvevőket.

A rendezvény második napján Orosz Máténé kolléganő, a Karcagi és a Törökszentmiklósi Tagintézmények tehetséggondozó koordinátora számolt be a tehetségszűrésről, amelyet a járásban lévő iskolákban végzett. Bemutatta a mérőeszközt, valamint azokat az eredményeket, következtetéseket, amelyeket levont a mérések elemzése során. Elmondta, hogy a szűrés eredménye alapján kerülnek beválogatásra a fejlesztő foglalkozásokon résztvevő tanulók.

Az előadást megbeszélés, konzultáció követte.

A kétnapos rendezvény a Szolnoki Galériában zárult, ahol a Munkácsy kiállítás megtekintésére került sor, tárlatvezetéssel.

A résztvevők visszajelzései alapján az összejövetel hasznos volt, elérte kitűzött célját. Úgy éreztük, szükséges az időközönkénti egyeztetés, tapasztalatcsere, jó gyakorlatok egymással történő megismertetése, mert ez hozzásegíti szakembereinket a tehetséggondozás újszerű feladataiban való biztosabb tájékozódáshoz.

                                                                                                           Császár István
munkaközösség-vezető