Beszámolók Korai munkaközösség

Beszámoló az EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001 „A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ ÁGAZATKÖZI FEJLESZTÉSE” kiemelt projekt workshop-ról

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében került sor 2019. március 29-én Budapesten „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” címmel megrendezett workshop-ra. A projekt kiemelt célja a korai gyermekkori intervencióban érintett ágazatok, szakterületek közötti együttműködések támogatása. A találkozón számos szakember képviseltette magát, akik a projektmunkában folyamatosan részt vesznek.

A nyitó előadást Kereki Judit, a projekt szakmai vezetője tartotta, aki áttekinthető, átfogó képet adott a pályázati program keretében megvalósuló lehetőségekről, tevékenységekről. A pályázati program a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az Oktatási Hivatal, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Magyar Államkincstár együttműködésével valósul meg.

Részcélokként az előadó megfogalmazta az egyértelműen követhető szabályozott gyermekút kidolgozását, a szakemberek kompetenciájának növelését, az egységes szemlélet formálását, a családokkal való partneri együttműködés kialakítását, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását. Célcsoportjuk a születéstől az iskolakezdésig érintett gyermekek és családjaik. Mindemellett külön foglalkoztak a rendszerszintű fejlesztésekkel is, mint a jogszabályok összehangolásával.  Elkészültek a gyakorlatközpontú kézikönyvek, melyek a továbbképzések során lesznek hozzáférhetőek. A továbbképzések az egészségügyi, köznevelési, szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások szakembereit (házi gyermekorvosok, vegyes praxisú háziorvosok, szakellátó szakorvosok, védőnők, pszichológusok, gyógypedagógusok, konduktorok, gyógytornászok, óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, szociális munkások), valamint az ellátásban érintett szülőket, családokat célozza meg. A képzések akkreditáltak, s ingyenesen hozzáférhetőek lesznek, melyekbe a módszertani fejlesztések bele vannak építve.

A további előadók a képzési kínálat egy-egy szegmensét ölelték fel, s adtak ízelítőt annak tartalmi elemeiből, a helyszínekről, a résztvevők köréről. Így másik előadóként Csepregi András szakmai szakértő a „Megfigyelés és állapotmegismerés kora gyermekkorban (Felkészítés a fejlődési zavarok korai azonosítására)” elnevezésű képzésről számolt be. Ennek részeként a résztvevők ismereteket szereznek az állapotmegismerés általános folyamatáról, valamint a különböző fejlődési zavarokhoz kötődő állapot megismerésekről. Cél a részletes állapotmegismerés fókuszainak tisztázása.

Ezt követően Meszéna Tamásné szakmai vezető „A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben (ágazatok közötti együttműködésben)” című képzési kínálatot mutatta be, melynek célja, hogy betekintést nyújtson a kora gyermekkori családközpontú tanácsadás elméleti és gyakorlati ismereteibe. A képzés nagyon gyakorlatközpontú, fókuszában a korai fejlesztés komplexitása áll.

Rózsa Sándor szakmai szakértő a szenzoros feldolgozás rendellenességeinek szűréséhez készített életkorilag differenciált szűrő- és diagnosztikai teszt kidolgozásával kapcsolatos munkafolyamatról, tapasztalatokról számolt be. A teszt tulajdonképpen egy szülői kérdőív, amely alkalmas a hétköznapi életben megjelenő érzékszervi és mozgásos tünetek felmérésére, amelyen keresztül a szakemberek képet kaphatnak a szenzoros integrációs rendszer működési színvonaláról, és azonosíthatja a problematikus mintázatokat. A terápiás munka során használva a beavatkozás irányához is támpontokat ad.

Ugyancsak a korszerű vizsgáló- és szűrési eljárások témakörében Szvatkó Anna egy új fejlesztésű iskolába lépési eljárást mutatott be: „Az integratív szemléletű iskolába lépési vizsgálat”. A módszer azért kapta az „integratív szemléletű” elnevezést, mert a vizsgálat szerves része a gyermek korábbi életéveiben készített, például a védőnő, a bölcsődei gondozó, az óvónő által végzett szűrések, megfigyelések értékelése. Az új típusú iskolába lépési eljárás szándéka és célja az együttműködésre építő iskolaérettségi vizsgálati rendszer kialakítása volt, s egy olyan eszköz kidolgozására, amely alkalmas a 6 évesek vizsgálatára, illetve a 7 évesek felülvizsgálatára.

A szakemberek, szülők kompetenciáinak erősítése, mentálhigiénés támogatása céljából a pályázat teret nyújt ágazatközi, valamint szülők és szakemberek együttműködését támogató szupervíziós és esetmegbeszélő csoportok működéséhez. A mentálhigiénés támogatás képzésiről, a megvalósult pilot programokról Gyöngy Margit szakmai szakértő számolt be. A képzésekre egyénileg is lehet jelentkezni, de várják a területileg önszerveződő ágazatközi csoportok jelentkezését is.

Az induló továbbképzésekről a mellékletben szereplő Képzési ajánló nyújt részletes tájékoztatást. A képzésekre az ajánlóban feltüntetett képzésszervezőknél lehet jelentkezni, illetve 2019 májusától várhatóan a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. honlapján megnyíló jelentkezési felületen is. Amelyik képzés esetében nincs megjelölt kontakt személy, az a program még közbeszerzés alatt áll; a projekt vezetés folyamatosan tájékoztatja a megyei pedagógiai szakszolgálatokat.

A képzési ajánló ide kattintva érhető el.

2019.március 31.

                                                                            Béres Lászlóné és Lázárné Barna Andrea