2022/2023 Beszámolók Tehetség munkaközösség

Beszámoló a Tehetséggondozó Munkaközösség 2023. május 10-én megtartott negyedik foglalkozásáról

A munkaközösségi foglalkozás a Szolnoki Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhely épületében került megszervezésre. Bevezetésként a munkaközösség-vezető köszöntötte a jelenlévő kollégákat. Ezután az alkotóműhely vezetője Hajnal-Papp Zoltán mesélt az indulásról, hogyan került megnyitásra, milyen eszközök vannak az épületben. A résztvevők lelkesen hallgatták a kis összefoglalót. A Műhelyben sokrétű munka folyik. Mind-mind a képességfejlesztést, tehetséggondozást szolgálja. A tanulók különféle ötletekkel állnak elő, amelyek megvalósítását a szakember segíti. Legfőbb céljuk, hogy projektalapú oktatás keretében saját élményen keresztül mélyítsék el a XXI. században elengedhetetlen kompetenciákat. A DKA műhely tehát nemcsak a szakképzést, hanem a tehetséggondozást és a pályaorientációt is szolgálja. A nem titkolt céljuk ezzel a projekttel, hogy egyre több tanulót vonzanak be műszaki területre, műszaki pályára. A tanulók 5. osztálytól jöhetnek a foglalkozásokra. Fogadnak egész csoportokat a helyi és vidéki iskolákból. Egy foglalkozás 2-szer 45 perces. Az időpontokat hónapokkal előre kell egyeztetni a vezetővel, mert sokan keresik, egyre ismertebbé válnak. Rendszeresek a nyári táborok is.  Jó kapcsolatot ápolnak a Szolnoki Tankerületi Központtal is. Ízelítőt kaptunk abból a sokféle tevékenységből, amit itt végezhetnek a diákok:

  • elektronikai munkaállomások,
  • lézervágás,
  • CNC megmunkálás,
  • famegmunkálás,
  • Lego robot programozás,
  • 3D nyomtatás,
  • a tervezést szolgáló számítógépek.

Honlapjukon bővebb információ is található: http://archiv.szolmusz.hu/dka-muhelyek

Az Alkotóműhely vezetője és a munkaközösség tagjai a jövőben együttműködnek, segítik egymás munkáját. Fontosnak gondoljuk, a tagintézményekben dolgozó tehetséggondozó koordinátorok rendelkezzenek megfelelő információval ahhoz, hogy a tanulókat, szülőket, pedagógusokat megfelelő tanácsokkal lássák el. A közösen meghallgatott előadás után a munkaterv következő évi témájáról egyeztettünk. A jövőben is folytatni kívánjuk a jó együttműködést a tagokkal a tudás és tapasztalat megosztását egymás között.

Szolnok, 2023. május 12.

Orosz Máténé
munkaközösség-vezető