2022/2023 Beszámolók Külső-belső továbbképzés Mezőtúri tagintézmény

Beszámoló az (Újra) Együtt! Szakmai nap és gyakorlatvezetői Fórumról

2022. 10. 18-án került megrendezésre az ELTE-BGGYK szervezésében az (Újra) Együtt! Szakmai nap és gyakorlatvezetői Fórum, ahol online és kontakt formában is részt vehettünk gyakorlatvezetőként a rendezvényen. A délelőtt folyamán előadásokat, szakmai workshopokat és tájékoztatókat hallhattak a résztvevők, a délután folyamán került sor a plenáris ülésre illetve az egyes szakterületek külön szekcióülésekben ismertették az aktualitásokat.

A délelőtti előadások közül számos érdekes téma közül lehetett választani. Dr. Maléth Anett vezetésével megismerhettük a Bárczin elérhető akkreditált képzéseket, Dr. Nagyné Schiffer Csilla és Dr. Vass Dorottea az első éveseknek szóló gyakorlatba engedett betekintést, beleláthattunk az offline és az online hallgatói tevékenységekbe. Dr. Szekeres Ágota és Horváth Endre megosztották tapasztalataikat a folyamatba ágyazott online továbbképzésről. A délelőtti előadások zárásaként Szőke Dorottya, kari Erasmus koordinátor tartott tájékoztatást, hogy gyakorlatvezetőként milyen lehetőségeink lehetnek a külföldi tapasztalatszerzésre.

Az ebédszünetet a plenáris ülések követték, Dr. habil Papp Gabriella rövid dékáni köszöntője után Dr. Márkus Eszter ismertette a gyógypedagógus képzés tantervi megújulásának tervét, Prof. Dr. Könczei György pedig a participatív oktatás elméleti és gyakorlati alapjairól osztotta meg gondolatait. A DATA Projekt eredményeit évek óta nyomon követhetjük – Bertók Csilla és az MTA ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportja a digitális platformon futó, autizmussal élő emberek mindennapjait támogató DATA-rendszert (Digitális Autonómia-Támogatás az Autizmus spektrumon) mutatta be. Előadásukban egyrészt bemutatták, hogy mire szolgál a webes Tervezőfelületből és mobilalkalmazásból álló rendszer, másrészt azt is, milyen módszertani-technológiai segítségek érhetők el használatának megtanulásához.

Gasparicsné Csillag Ágnes, Dr. Lénárt Zoltán és Szaffner Gyula adjunktusok egy két éve zajló mesterprogram megvalósulását ismertették. A bemutatott mesterportfólió, amelynek célja a szomatopedagógiai mozgásneveléshez kapcsolódó állapotfelmérés korszerűsítése, standardizálása, és ehhez kapcsolódó oktató anyag készítése. A program a szomatopedagógus hallgatók gyakorlati képzésének kérdéseiből indult ki, de ezen túlmutató előnyökkel is bír mindkét résztvevő intézmény dolgozói és hallgatói számára.

A plenáris üléseket Csapó Beatrix előadása zárta, aki Hortus Medicus projekt címmel – kertterápiás képzési eszköztár kidolgozását ismertette. A gödöllői székhelyű Diverzitás Közhasznú Alapítvány, mint konzorciumvezető, hazai, erdélyi, olasz és osztrák partnerekkel együtt kertterápiás képzést és ahhoz kapcsolódó segédanyagokat dolgoz ki egy 3 éves Erasmus+ stratégiai partnerségek projekt keretében. Az előadás során bemutatásra került a Diverzitás Alapítvány társadalmi felelősségvállaláson alapuló munkája, a projekt előzményei és partnerei, valamint a tervezett célkitűzések és várható eredmények.

A plenáris üléseket szakirányonként külön gyakorlatvezetői fórumok követték – a logopédiai fórumot online formában követtem. A fórumon a képzésfejlesztés és kutatási program fejlesztése került bemutatásra; áttekinthettük a gyakorlati képzési követelményeket, illetve a páros terepgyakorlat tapasztalatainak összegzése után kötetlen beszélgetésre, problémafelvetésre, a felmerülő kérdések megválaszolására volt lehetőség.

Köszönöm az Intézményvezetőnek, hogy a szakmai napon való részvételemet támogatta!

Józsáné Gombos Katalin
Mezőtúri Tagintézmény