2022/2023 Beszámolók Újszászi Telephely

Beszámoló az Újszászi Telephelyen megrendezett Szakmai ágazatközi fórumról

2022. szeptember 19-én rendeztük meg az Újszászi Telephelyen a hagyományos Szakmai ágazatközi fórumot, melynek témái az elmúlt tanév eredményeinek bemutatása, a szakszolgálati tevékenységek jelen felállása, a szakértői tevékenységgel kapcsolatos ismeretek átnyújtása voltak. Baloghné Bencsik Izabella, telephelyvezető köszöntötte a vendégeket, köztük Újszász város polgármesterét, Dobozi Róbertet és a telephely munkatársait. Nagy örömünkre szolgált, hogy igen nagy létszámban jelentek meg vendégek partnerintézményeinkből. A telephelyvezető beszámolójából kitűnt, hogy évről évre egyre több gyermeket látunk el főként a saját intézményeikben. Tudatta a résztvevőkkel a Szolnoki Tagintézménnyel való szoros együttműködés következményeként, hogy pszichológusok a telephely munkájába kapcsolódnak be, a telephelyről viszont a tehetséggondozás koordinálásában segít be szakemberünk. Bemutatta szakértői tevékenység törvényi hátterét, részletesen rávilágított a szükséges dokumentumok szabályos kitöltésére, a további együttműködés fontosságára. Érintette a korai fejlesztéssel kapcsolatos diagnosztikai munkát, valamint a tankötelezettséggel kapcsolatos kérdéseket. A fórum végén élénk párbeszéd valósult meg a különböző ágazatok képviselői között, bizonyítva az ilyen jellegű szakmai összejövetelek hasznosságát és jelentőségét.

Újszász, 2022. 09. 22.

Baloghné Bencsik Izabella
tagintézményigazgató-helyettes,
telephelyvezető