2022/2023 Beszámolók Gyógytestnevelés munkaközösség

Beszámoló Gyógytestnevelés Munkaközösség 2023. április 4-én megtartott III. foglalkozásáról

A munkaközösségi foglalkozás résztvevői: Berczi Brigitta – Szolnoki Tagintézmény, Hatvani Rózsa – Kunszentmártoni Tagintézmény, Illyésné Nagy Olga – Karcagi Tagintézmény, Récziné Halmai Hédi – Törökszentmiklósi Tagintézmény, Mondiné Bódi Melinda, Rózsa Józsefné – Szolnoki Tagintézmény, Szekeres Julianna munkaközösség-vezető valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek a jelenléti ív szerint.

Elsősegélynyújtás

Előadó: Nagyné Majercsik Erzsébet, SZSZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum, okleveles egészségügyi szaktanár

Az előadó érintette a mentőhívás alapszabályait, a segélyhívás mérlegelési szempontjait. Kitért az ismert és nem ismert epilepszia tüneteire, teendőkre.

Megbeszéltük az elsősegélynyújtó helyek elhelyezkedését, a vérnyomásmérő tárolását és a vércukorszint mérő meglétét az intézményekben.

Bemutatta és gyakoroltatta a stabil oldalfekvés helyzetét a résztvevőkkel.

A Heimlich-féle műfogás alkalmazásának helyzetét segédeszköz használatával gyakorolhatták a jelentkezők. Újraélesztés megkezdésének és végrehajtásának lépéseit is gyakoroltuk a szakember instrukciói alapján. Az Ambu Men a keringési-és légzőrendszer újraélesztésének gyakorlását szolgálja, a valóságos és korrekt anatómiai és élettani viszonyokat utánozza az oktatás során. Az újraélesztő készülék használata a foglalkozás befejező témája volt.

A kibővített foglalkozás résztvevői sok fontos kérdéssel fordultak az előadóhoz a mindennapi eseteikből adódóan.

A következő munkaközösségi foglalkozásunkat 2023. júniusára tervezzük.

Szolnok, 2023. április 4.

Szekeres Julianna
munkaközösség- vezető