Beszámolók Szakértői munkaközösség

Beszámoló Szakértői bizottsági tevékenységet folytató munkaközösség foglalkozásáról Szolnok, 2018. március 22.

A 2017/2018. tanév második félévének ötödik munkaközösségi megbeszélése skype-on keresztül történt, melyen összesen 10 tagintézmény képviselője próbált részt venni a „konferenciabeszélgetésen”. A kapcsolat létesítése nagyon nehezen történt, több tagintézmény nem tudott a skype-ra csatlakozni, mert jelszó probléma adódott. Ha a bejelentkezés megtörtént, akkor a hangátvitellel és a létrehozott kapcsolat megtartásával volt probléma. A felmerült nehézséget hosszabb ideig igyekezett mindenki megoldani, végül három tagintézmény tudott egymással skype-olni.

Jelen alkalomra minden tagintézmény delegált képviselője készült egy általa választott szakirodalomból, mely egy közösen szerkesztett szakirodalmi gyűjteményt alkot majd. A résztvevők röviden bemutatták az elkészített összefoglalójukat.

Az alábbi témakörök szerint választottak a kollégák szakirodalmat:

  • Mozgás – Kunhegyesi Tagintézmény
  • Beszéd – Újszászi Telephely
  • Részképességek – Fegyverneki Telephely, Jászberényi Tagintézmény, Jászapáti Tagintézmény,Megyei Szb, Tiszafüredi Tagintézmény
  • Olvasás – szövegértés – Megyei Szb, Törökszentmiklósi Tagintézmény
  • Írás – helyesírás – Fegyverneki Telephely, Mezőtúri Tagintézmény
  • Számolás – Fegyverneki Telephely, Szolnoki Tagintézmény
  • Figyelem nehézsége, beilleszkedési, magatartási nehézség – Karcagi Tagintézmény, Kunszentmártoni Tagintézmény

A kollégák elküldik a munkaközösség-vezetőnek az általuk készített munkát, amit összegyűjtve megkap elektronikus formában minden munkaközösségi tag. A következő munkaközösségi foglalkozás tervezetten 2018. május 17-én lesz.

Szolnok, 2018. március 22.

Czagány Bernadett
munkaközösség-vezető