Beszámolók Nevelési tanácsadás munkaközösség

Emlékeztető a Nevelési tanácsadás munkaközösség 2019.02.20-án rendezett találkozójáról

 

Emlékeztető
Nevelési tanácsadás munkaközösség
2019. február 20.
4. alkalom

Munkaközösségünk negyedik foglalkozására közös tanácskozás keretén belül a Családsegítő Központok munkatársaival együtt került sor.
Összesen 26 fő vett részt, mely létszám jelezhette annak az időszerűségét, hogy a munkánk során hatékonyabban, szakszerűbben tudjunk együtt dolgozni. A közös gondolkodás célja, hogy együttműködési megállapodás készülhessen a két intézmény között.

 

 

 

 

A foglalkozáson kiscsoportokban gondolkodtunk az alábbi témákban:

  • Esetdelegálás folyamata
  • A kliensek együttműködésével kapcsolatosa tapasztalatok
  • Kizáró tényezők az esetdelegálás kapcsán
  • Milyen esetekben, és milyen módon kell jelzőrendszeri tagként jelezni?
  • Titoktartás kérdése
  • Az érintett szakemberek feladatai, kompetenciái
  • Társintézményekkel (háziorvos, védőnő, óvoda, iskola) való együttműködés tapasztalatai
  • Esetmegbeszélések szükségessége, gyakorisága, tapasztalatok
  • Kapcsolódási pontok az együttműködésben

A közös gondolkodás eredményeképpen megállapítottuk, hogy a találkozás jó lehetőséget biztosított a tapasztalatcserére, a személyes kapcsolatok megerősítésére, valamint arra, hogy megismerhessük egymás munkáját.

2019. február 20.

Barna Nelli
munkaközösség-vezető