Beszámolók Megyei Szakértői Bizottság

Műhelyfoglalkozás a Megyei Szakértői Bizottságban

„Az értelmi fogyatékos tanulók együttnevelése, együttoktatása, a befogadó környezet”

Az EFOP 3.1.6. „A világ teveled is ékes!” pályázat keretében megrendezésre került 2018. november 5-én a műhelyfoglalkozás, amelynek témája „Az értelmi fogyatékos tanulók együttnevelése, együttoktatás, a befogadó környezet” volt. Az érdeklődő szakemberek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságában gyűltek össze tapasztalatot cserélni. A foglalkozáson több településről érkeztek gyógypedagógus és pedagógus kollégák, közöttük több tapasztalattal rendelkezők és pályakezdők is. Egyes pedagógusok már nagyobb rutinnal rendelkeznek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók együttnevelése, együttoktatás terén, azonban részt vett a rendezvényen olyan kolléga is, aki most kezdi munkáját és tanácsokra, jó gyakorlatokra volt kíváncsi. A mindennapi életben előforduló nehézségekkel és pozitívumokkal együtt minden kolléga egységes álláspontot képviselt és elhivatottan támogatja az integrációban részt vevő gyermekek, tanulók megsegítését. Támogató attitűddel állnak a feladat előtt saját intézményeiken belüli és az ágazatközi együttműködés lehetőségeit kihasználva, megoldást keresnek a gyakorlati élet során fellépő esetleges problémákra.

A műhelyfoglalkozás elején egymással ismerkedtünk meg, majd közös alapot teremtettünk a fogalmi meghatározások áttekintésével. Meghatároztuk az enyhe értelmi fogyatékosság fogalmát, összegyűjtöttük a sajátosságokat, amelyek jelentkeznek az életvitel, a gondolkodás, az ismeret elsajátítás, a magatartás, stb. terén, mivel a tanórai differenciálás, az együttnevelés és az együttoktatás ezen ismeretek tudatában lehetséges. Az integráció több színtéren zajlik a pedagógusok munkája során, amelyek a személyes tapasztalatokra építve kerültek felsorolásra. A jelen lévő kollégák megosztották nehézségeiket és megoldási módjaikat egymással. Megjelent a foglalkozáson továbbá az integrálhatóság szempontjainak ismertetése, vagyis, hogy a Megyei Szakértői Bizottság döntése alapján mely tanulók vehetnek részt együttnevelésben, együttoktatásban.

Kitértünk továbbá a gyermek, tanuló készségein, képességein túl az ideális befogadó környezet és a támogató szülői háttér fontosságára is. Kibontottuk az intézmények lehetőségeit a minél teljesebb beillesztés, befogadás és az ismeretek elsajátításának témájával kapcsolatban.

A műhelyfoglalkozáson részt vevő kollégák pozitív hozzáállása az együttneveléssel, együttoktatással kapcsolatban kellemes légkört teremtett és szakmailag hatékony munkát eredményezett. A foglalkozáson elhangzottakra nyitottak voltak a pedagógusok és az összegzés során úgy nyilatkoztak, hogy továbbviszik intézményeikbe a szerzett információkat és a Szakértői Bizottság által képviselt irányvonalat.

Földesiné Ungi Marianna és Adamecz Judit