Beszámolók Jászberényi Tagintézmény Rendezvényeink

Beszámoló A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület XVI. őszi konferenciájáról

A Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület őszi konferenciája idén a „Tanácsadás és teammunka a korai logopédiai gondozásban” téma köré szerveződött. A program a Sarbó-díj átadásával kezdődött, melyet dr. Vékássy László kapott. Tanár Úr a beszédében a dadogó emberek kezelése során szerzett tapasztalatait, élményeit foglalta össze.

A konferencia nyitásaként Kas Bence beszámolóját hallhattuk a CPLOL ez évi munkájáról. Sajnálattal közölte, hogy Németország kilépett a szövetségből. Szűcs Antal Mór viszont örömmel számolt be arról, hogy Magyarország bemutathatta a Mesezene olvasás-előkészítési rendszert, melynek tervezés alatt áll a más nyelvekre való átültetése. Lőrik József is jó hírekkel érkezett: a Logopédiai folyóirat tudományos minősítést kapott és új száma várhatóan januárban meg is jelenik.

Az előadások a tanácsadás és a korai logopédiai ellátás lehetőségeit mutatták be a nyelvi késés és a beszédzavarok egyes diagnosztikus kategóriáin. Fehérné Kovács Zsuzsa hangsúlyozta az egészségüggyel való együttműködés kiépítését, valamint az elsődleges prevencióban való aktív részvételt, vagyis a logopédiai tanácsadás, felvilágosítás és információnyújtás fontosságát. Felhívta a logopédusok figyelmét, hogy a korai gondozásban nem csupán a (KOFA eljárás által feltárt) nyelvi késés ellátásának a megszervezése a feladatunk, hanem a beszédzavarok területén is fontos a korai logopédiai jelenlét: nazális rezonancia zavarai, beszédfolyamatosság zavara, hangképzési zavarok, koordinációs zavarok. Ezen diagnosztikus kategóriákhoz kapcsolódóan hallhattunk elméleti és gyakorlati alapú előadásokat. A FPSZ XIX. Kerületi Tagintézményben megvalósuló jó gyakorlat is bemutatásra került. A Tagintézmény nagy hangsúlyt fektet a korai ellátásra, így már az elsődleges prevencióban is kiépítették a logopédiai tevékenységüket. Pozitív tapasztalatokról számoltak be a nyelvi késés állatasszisztált terápiával való kezeléséről. Továbbá hallhattunk egy Speech Blubs nevű (logopédusok számára ingyenesen hozzáférhető) applikációról, mely a vizsgálat-tanácsadás-terápia hármasában használható a korai logopédiai ellátás során.

Összességében tehát az előadások nagyban hozzájárultak a korai logopédiai diagnosztikai, tanácsadói és terápiás munka színvonalának emeléséhez, valamint motiválóan hatottak az elsődleges prevenció kiépítésére.

Halasi-Bata Linda
logopédus