Beszámolók Külső-belső továbbképzés Tiszafüredi Tagintézmény

Okoskocka eszközbemutató a JNSZMPSZ Tiszafüredi Tagintézményében 2017. 04. 27.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményében 2017. április 27-én szakmai nap keretében Okoskocka eszközbemutatót tartott Török Ádámné Drubics Éva. Az eseményen a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézményének vezetője és munkatársa is részt vett. Az együtt töltött szakmai nap célja az volt, hogy mindkét intézmény kóstolót kapjon az Okoskocka fejlesztő kockajáték család akusztikus és matematika kezdő készletének felhasználási lehetőségeiről.

A meghívott előadó elmondta, hogy az Okoskocka fejlesztő kockajáték-család pszichológus, logopédus, tehetségszakértő és fejlesztőpedagógus által kifejlesztett játékos eszközrendszer. Ezáltal a gyermekek örömmel és játékként sajátítják el, illetve gyakorolják azokat a képességeket, amelyek az iskolai tanuláshoz, az olvasás-írás-számolás zavartalan megtanulásához elengedhetetlenül szükségesek. Ennek megfelelően mindegyik képességterületre kidolgozták a fejlesztőeszköz családot, melyet hét eszköz alkot. Az eszközök az egyes mentális funkciók fejlesztését szolgálják. A hét funkció a vizuális percepció, az akusztikus percepció, a számolás, a testséma, a térészlelés, anyanyelv, valamit a mese-szövegértés. Az eszközcsalád célja a 3-10 éves gyermekek mentális képességeinek kibontakoztatása mellett az iskolai tanulás megalapozó képességek fejlesztése, a tanulási nehézségek megelőzése és felzárkóztatása, valamint a tehetségfelismerés és a tehetséggondozás segítése.

A délelőtt és a koradélután nagyon jó hangulatban telt el, köszönhetően az előadó megnyerő személyiségének, szakmai tudásának és az érdeklődő, játékos szakmai teamnek. Három csoportban próbálhattuk ki először az akusztikus készletet, majd a matematika kezdő készletet. Az akusztikus készlet játékainak egy része a Gestalt-funkciókat célozza meg, melyek szükségesek a betűk tanulásához, azok megkülönböztetéséhez, a helyes szótagoláshoz. Nagyon jó volt, hogy mindezt mi is játékos formában kipróbálhattuk. Tapasztaltuk, hogy az akusztikus differenciálást, az analízis, az analízis-szintézist milyen változatos módon gyakorolhatjuk a gyermekekkel. A matematika kezdő készlet új kockáit csodálhattuk meg a koradélutáni órában. A készlet biztosítja a számolás, számlálás fejlődését; számfogalom kialakulását, műveletvégzést, számképek kialakulását, matematikai fogalmak értelmezését.

A szakmai nap nagyon tartalmas volt, hasznos ismeretekkel gazdagította a kollégákat.

Felelős: Mályiné Koór cecília  gyógypedagógus-logopédia szakirány

Bukta Henrietta
tagintézmény-igazgató