Beszámolók Székhelyintézmény SZB.

Összefoglaló a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancián tett látogatásról

Összefoglaló a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancián tett látogatásról

A Megyei Szakértői Bizottság munkatársai, 2017. április 27-én szakmai nap keretében a Vadaskert  Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancián tettünk látogatást.

Dr. Nagy Péter kórház igazgató, gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos mutatta be az intézmény múltját, működését, majd betekinthettünk a különböző csoportok hétköznapi pillanataiba is.

Mint megtudtuk, az 1989 óta sikeresen működő Vadaskert Alapítvány mostanáig a gyógyító és oktató tevékenységre helyezte a hangsúlyt. A Vadaskert Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján az ország számos kistérsége (mintegy 3,5 millió lakos) 18 éven aluli korosztálya számára biztosít magas színvonalú, komplex gyermek- és ifjúságpszichiátriai ellátást. Az ellátási körzetét tekintve a nyugat magyarországi régióból több megye, és Budapest területéről a budai oldal tartozik a kórházhoz Az intézményben évek alatt kiépült speciális diagnosztikus és terápiás eszközök alkalmazása eredményes, lehetőség van arra, hogy pl. tick, ill. Tourette-szindróma gyanúja esetén kötelező ellátási területükön kívülről is fogadjanak betegeket. Az intézmény az érintett gyermekek orvosi, pedagógiai-iskolai, oktatási és szociális problémáit egy intézményen belül igyekszik megoldani, ezzel megteremti a gyógyító rehabilitáló munka korszerű modelljét. A látogatás során megismerkedtünk a kórház jelenlegi moduláris rendszerével. Negyven ágyon öt részleg osztozik, mindegyikben egy-egy mentális probléma kezelésére koncentrálnak, korosztályi bontásban. Ennek eredményeként célravezetőbb és hatékonyabb a gyógyító munka. A diagnosztikai megközelítésmódjuk többnyire a megfigyelésen (a gyermek több napos explorációja) alapul és az információszerzésen (gyermektől, szülőtől, köznevelési intézménytől stb.). Természetesen használnak kérdőíveket, teszteket, elegendő idő áll rendelkezésre a pontos diagnosztizáláshoz. Ezután következik a terápiás ellátás, melyek közül a viselkedés- és a kognitív viselkedésterápiás irányzatot alkalmazzák többnyire. Tapasztalataik alapján ezekkel a módszerekkel tudják a legjobb eredményeket elérni, a legtöbb pozitív irányú változást előidézni. A kórház orvosai hazai és külföldi klinikai kutatásokban vesznek részt.

Az osztályokon a gyermekek bejárós vagy bentlakásos formában tartózkodnak a vizsgálatok, terápiák ideje alatt. Arra is lehetőség van, hogy a gyermek benntartózkodásának ideje alatt a szülő jelen lehessen. Kialakított szabályrendszer, napirend és magas színvonalú szakmai munka segíti a gyerekek beilleszkedését, gyógyulását. Lehetőségük van sokszínű tevékenységekben, játékos, mozgásos és pszichodramatikus formában tartott csoportfoglalkozásokon részt venni.

A Vadaskertben hat, névvel ellátott csoport működik. A csoportszobákban, lakrészekben a berendezési tárgyak mindegyike gyermekbarát, színes, hangulatos, a falakat az ellátásban részesülő gyermekek/fiatalok alkotásai díszítik.

„Kuckó”: 8 évesnél fiatalabb gyerekek pszichiátriai problémáival foglalkoznak ebben a csoportban.

„Bárka”: 8-12 éves korosztály pszichés nehézségeinek a megsegítése céljából jött létre a  csoport.

„Méhkas”: 10-18 év közötti serdülők számára alakult csoportban, kognitív- és viselkedésterápiás foglalkozásokat tartanak.

„Barlang”: 12-18 év közötti fiatalok részére alakították ki ezt a csoportot, részben sürgősségi keretek között jelentkező pszichiátriai tünetek kivizsgálása/kezelése, részben hosszú ideje fennálló viselkedési- és érzelmi problémák kivizsgálására.

„Napraforgó”: 13-18 éves fiatalok számára művészet- és pszichoterápiás módszereken alapuló önismereti csoportok szerveződésére alakult.

 „Fészek”: 8 év alatti gyermekek számára jött létre, akik hiperaktivitás és figyelemzavar tüneteit mutatják. Az itt töltött idő alatt segítséget kapnak a csoporton belüli szabályok elsajátításához, konfliktuskezeléshez. A terápia mellett a szülők szülőtréningen kapnak segítséget, útmutatást a gyermekkel való bánásmódhoz, a hétköznapokhoz. A szülőtréningen való részvétel feltétele a csoportba való bekerülésnek.

Külön, célzott terápiás foglalkozáson vesznek részt a kényszeres tüneteket produkáló serdülők, a szorongók és a hiperaktívok. A kórház legújabb, körülbelül egy éve bevezetett programja az egy-, illetve kéthetes élményterápiás foglalkozás, amelyet azok a kamaszok látogatnak, akik a saját mentális fejlődésükben valahol elakadtak, vagy rossz irányba fordultak. A terápiás foglalkozáshoz szükséges eszközöket pályázati forrásból sikerült beszereznie a kórháznak. Dr. Nagy Péter kórház igazgató elmondta, hogy a tíz év alatti gyerekeknél nagyon hosszú a várólistájuk, aminek oka nem a tényleges beteglétszám növekedése, hanem az, hogy számos esetben indokolatlanul küldik a pedagógusok, a nevelési tanácsadók, de olykor a házi gyermekorvosok is a Vadaskertbe a pácienseket.

Fontosnak tartják a szülő támogatását a gyermeknevelés kérdéseiben, hiszen a gyermekkori pszichés problémák megelőzésében ez a leghatékonyabb módszer. Lehetőséget teremtenek a szülők számára, hogy problémáikat megfogalmazzák, nagy figyelmet fordítanak azok megválaszolására. A közvetlen és személyre szabott kapcsolatteremtés eszközeként hamarosan internetes honlapot is létrehoznak, melynek segítségével a szülők és a gyerekek választ kaphatnak kérdéseikre, bővíthetik a lelki jólét megőrzésére vonatkozó ismereteiket. A szülők számára segítséget nyújthat majd a tapasztalatok és minták átadására szolgáló szülői klub, melynek indítását szintén tervbe vette a kórház. Nagy eredménynek tekintik, hogy már a közösségi oldalakon felveszik a szülők egymással a kapcsolatot, megosztják tapasztalataikat. A tájékozódás lehetőségét a leggyakoribb pszichés problémákkal foglalkozó tanácsadó füzetek kiadásával is segíteni kívánják. A hosszú távú tervek között szerepel a prevenciós célú, széles körű iskolai szűrések és a veszélyeztetett gyermekek számára speciális programok indítása.  A kórházban örömmel veszik az önkéntesek segítségét is. Az önkéntesek munkájuk során megtapasztalják a segítés élményét, a kórház csapatának tagjaként lehetőségük nyílik a folyamatos szakmai fejlődésre, a szupervíziókon való részvételre.

 Egyéni összegzések a látogatásról:

„Szakmai tapasztalatokkal gazdagodva tértünk haza, reméljük lesz lehetőségünk a későbbiekben is megismerni hasonló intézmények működését. Köszönjük a szervezést és a lehetőséget, hogy elutazhattunk.”

„A látogatás alkalmával pozitív kép alakult ki bennem a kórházról és annak dolgozóiról. Kiváló szakemberekkel, magas színvonalon végzik célravezető és hatékony munkájukat. Barátságos, szeretetteljes, családias környezetben fogadják a gyermekeket és szüleiket. Méltó körülmények között, nagy odafigyeléssel történik a terápiás munka is. Hiszen egy boldog, kiegyensúlyozott gyermeket és elégedett szülőt szeretnének látni a terápia végén. Fontos számukra a pozitív visszajelzés, hogy az általuk kezelt gyermekek az ott szerzett tapasztalataikat az élet bármely területén képesek legyenek hasznosítani. Megható volt számomra olyan gyermekközpontú, gyermeket szerető emberekkel találkozni, akik szívvel- lélekkel, elhivatottsággal végzik a nem mindennapi munkájukat.”

„Összességében nagyon jó élményekkel, sok gyakorlati megközelítésű ismerettel gazdagodtunk, ugyan a szakértői bizottsági protokoll szerinti diagnosztikai rendszer eltér az egészségügyi ellátásban történő diagnózisalkotástól, az út „más”, de az eredmény ugyanazt a célt szolgálja. A beszélgetés során megfogalmazódott, hogy a különböző területen (pl. egészségügy, köznevelés, gyermekvédelem) dolgozó szakemberek befektetett munkája jobban találkozhatna, egymást támogatva, kiegészítve dolgozhatnánk, de egyelőre nem ez a koncepció valósul meg a gyakorlatban.”

„A Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancián tett látogatásunkkor érdekesség volt számomra, hogy diagnosztikájuk alapját a megfigyelések adják, és csak elenyésző részben használnak teszteket az aktivitás- és figyelemzavar, illetve az autizmus spektrumzavar diagnosztizálására. Az intézményben dolgozó szakorvosok, gyógypedagógusok, ápolók és a gyermekekkel foglalkozók által kitöltött szempontsor többnapos feljegyzést tartalmaz, amelyben értékelik a gyermek viselkedését különböző élethelyzetekben (ébredés, játéktevékenység, iskolai helyzet, étkezés, stb.). „

„Nagyon színvonalas munkát végeznek az alapítvány dolgozói, örülök, hogy volt alkalmam betekintést nyerni munkájukba.”

„Kellemes, barátságos környezet, rendkívül tetszett, hogy nem kórház jellege van.  A gyermekekkel foglalkozó „ASSZISZTENSEK” rátermettsége, és beválása szerinti alkalmazása újszerű,  érdekes. Hiányolom, vagy  keveset tudtunk meg szerintem az orvos/pszichológus-pedagógus/óvónő és  orvos/pszichológus-szakszolgálati szakemberek kapcsolatáról. Mindenképp hasznos, látásmód tágító kirándulás volt.”

„Izgalmas kalandban volt részünk Dr. Nagy Péter kórház igazgató kalauzolásában. Általa megismerhettük az alapítványi működés adta lehetőségeket és kihívásokat, valamint az ott folyó gyógyító munka szellemiségét és eszközeit, melyek egyedülállóvá teszik az intézményt. Az épület körbejárása során sok apró „trükkbe” beavatott minket igazgató úr, melyeket az ellátás megkönnyítésére használnak, és amit mi magunk is a mindennapok részévé tehetnénk. A körbejárás, a beszélgetés egy különleges kis világba vezetett el minket, melyből szemléletformáló ötleteket meríthetünk.”

A pozitív élményekkel teli, tartalmas szakmai nap tapasztalatai beépülnek majd mindennapi tevékenységünkbe, hasznosnak ítéljük az intézménylátogatást.

Szolnok, 2017. április 27.

Megyei Szakértői Bizottság munkatársai