Beszámolók Rendezvényeink

Pedagógiai szakszolgálati tehetséggondozó koordinátorok és munkaközösség-vezetők országos fóruma

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a Nemzeti Tehetségprogram Pályázati keretéből 2017. március 27-28-án fórumot szervezett a megyei pedagógiai szakszolgálatok tehetséggondozó munkaközösség vezetői részére.

A Fórum helyszíne a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének előadó terme volt (Szolnok Aradi utca 20.). A fórumon 16 megye tehetséggondozó munkaközösségeinek vezetői és tehetségazonosítást, – gondozást végző szakemberek vettek részt. A megjelenés a jelentkezések alapján 100%-os volt.

A fórum munkálatainak kezdetén Csibi Enikő, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója köszöntötte a vendégeket, előadókat és kollégákat.

Megnyitó beszédében Szutorisz Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója ismertette a fenntartó álláspontját a szakszolgálati tehetséggondozásról. Az igazgató kiemelte, hogy a gyermekek, tanulók fejlesztésének, gondozásának a köznevelés oktatást, nevelést végző intézményeiben van a helye, ugyanakkor – különös tekintettel a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és/vagy hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók tehetség azonosításában kiemelt fontosságúnak tartja a pedagógiai szakszolgálatok tevékenységét.

Bajor Péter, a MATEHETSZ ügyvezető elnöke a tehetséggondozás hazai történetéről, annak nemzeti üggyé válásáról beszélt. Ismertette a hallgatósággal a tehetségért intenzív tevékenységet folytató országos fórumokat, szervezeteket, ezek közül kiemelte a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsot (NTT) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségét (MATEHETSZ) tevékenységét. Szó esett továbbá a tehetséggondozás területére kiírt pályázatokról, valamit az állampolgári felajánlásokról a jó, a nemes ügyért. Az előadó ismertette az intézményi fejlesztőprogramokat, beszélt a versenyekről, tehetséggondozó műhelyekről és közösségekről, az ösztöndíjak rendszeréről, a tehetséggondozók elismeréséről, illetve a nemzetközi aktivitásokról is. Hangsúlyozta, hogy az elszigetelt, atomizált tehetséggondozó tevékenységnek kevés a sikere, fontosnak tartva a területi hálózatosodást.

Dr. Polonkai Mária a Magyar Tehetséggondozó Társaság és MATEHETSZ alelnöke előadásában a szakszolgálati tehetség koordinátorok szerepének tisztázására törekedett. Hangsúlyozta a tehetséggondozás területén dolgozó szakemberek közötti kapcsolatok kialakításának és ápolásának fontosságát, a szakmai szervezetekbe való betagozódást, tagozatok /szekciók alakítását szervezeteken belül.

Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta, az EMET igazgatója pályázási lehetőségekről beszélt a tehetséggondozásban. Kiemelte, hogy célzottan pedagógiai szakszolgálatok számára kiírt pályázat nincs a tehetséggondozás terén, ugyanakkor javasolta, hogy oktatást, nevelést végző intézmények partnereiként a szakszolgálati szakemberek gyors, hozzáértő és hatékony munkát fejthetnek ki a területen.

Dr Kállai Mária, Jász – Nagykun- Szolnok Megyei kormánymegbízott is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Köszöntötte a fórum résztvevőit, és beszélt a szolnoki pedagógusok munkáját a tehetséggondozásban, mely a művészetektől a sporton át a tantárgyi megyei és országos, illetve nemzetközi eredményekben csúcsosodik. Elmondta, hogy a tehetséges fiatalok felfedezése, gondozása, útjuk nyomon követése mindig fontos pedagógiai feladat volt Szolnokon.

Bernáth Orsolya, régióvezető: Fiatal Tehetség Program – Tehetséggondozás felsőfokon című előadásában bemutatta a Mathias Corvinus Kollégium tehetséggondozó tevékenységét, mely újszerűsége okán is nagy érdeklődésre adott okot a hallgatóság körében.

A fórum második napján Csibi Enikő főigazgató bemutatta a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálati Intézményt, és annak tehetség-azonosító és tehetség gondozó tevékenységét, majd a résztvevők közötti szakmai konzultációk következtek.

A program egy szolnoki sétával, városnézéssel folytatódott, melynek során a fórum résztvevői meglátogatták a Damjanich János Múzeumot, és megismerkedhettek a város és a környék történelmével.

A nap végén a fórum résztvevői egy közös állásfoglalást fogadtak el, melynek eszenciája a közös útkeresés, és a szakmai konzultációk folytatásának igénye volt. A folytatás alapköveinek lerakása megtörtént tehát, a kivitelezést feladatunknak tekintjük.

Csibi Enikő
JNSZMPSZ főigazgató

Az előadások anyagai innen tölthetőek le.