Beszámolók

VI. Országos Pedagógiai Szakmai Nap

VI. Országos Pedagógiai Szakmai Nap, Újfehértó

2015. november 05-én (csütörtök) a Karcagi Tagintézményből több kollégával együtt részt vettem a Szent Gergely Népfőiskola és az újfehértói Lengyel Laura Óvoda szervezésében megtartott VI. Országos Szakmai Nap rendezvényen.

A „Pedagógiai kihívások – a pedagógiai megújulás” címmel meghirdetett szakmai tanácskozás 170 fő (óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus) érdeklődő részvételével kezdődött.

A szokásos kötelező protokoll a Népfőiskola főigazgatójának, Dr. Danyi Gyula PhD. neveléstudományok doktora köszöntőjével vette kezdetét.

Igazgatóúr kitért napjaink pedagógiai kihívásaira, melyek akár szeretjük – akár nem, itt zajlanak körülöttünk, – mondotta, és a megújulásból mindenkinek ki kell vennie a részét, akár tetszik, akár nem ez nekünk. Előre bocsátotta, hogy a szakmai tanácskozás ilyen formája is – mely egyfajta távoktatással párosul, része ennek az új kihívásnak. A ma pedagógusainak meg kell barátkoznia azzal, hogy a portfóliónkat ugyan színesítheti egy-egy ilyen tanúsítvány megszerzésének lehetősége, emellett pedig értékes tudás birtokába is juthatunk. Kitért még az újfehértói óvoda és a népfőiskola több éve ápolt jó kapcsolatára is, melynek köszönhető a szakmai nap létrejötte is.

A szakmai tanácskozás megnyitására felkérte a város alpolgármester asszonyát, aki az óvodapedagógusok munkáját méltatta, megköszönte, hogy a szülők „féltve őrzött kincsét” a kisgyermekeket, oly nagy odaadással, gonddal, szeretettel nevelik, mely a város vezetőinek elvárásának is megfelel. A tanácskozáson jó munkát kívánt mindenkinek.

Váradiné Istenes Erzsébet a Lengyel Laura Óvoda vezetője röviden bemutatta a városban működő óvodákat, szólt azok személyi- és tárgyi feltételeiről, az ott folyó tehetséggondozásról. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy „Tehetség pont” lettek, és ennek jegyében alakították éves munkatervüket, igyekeznek tudatosan beépíteni mindennapi munkájukba a tehetséggondozást. Átvette a rendezvény háziasszony szerepét, mely az előre meghirdetett program szerint zajlott.

Bemutatkozott az újfehértói „Dudolda” Zeneóvodai Tehetségfejlesztő Műhely. A kis óvodások kedves műsorral kedveskedtek nekünk.

Értékes előadást hallottunk Takács Katalin mesterpedagógus, szakértő, népfőiskolai docens prezentálásával a pedagógiai portfólió – elvárásairól, gyakorlati tapasztalatairól.

Horváthné Kapocsi Anikó óvodavezető, szakértő, képzésvezető professzor előadása „ A tehetséggondozást nem lehet elég korán elkezdeni – avagy tehetséggondozás, mint pedagógiai feladat a nevelésben” címmel az óvodapedagógusoknak nyújtott munkájukban hasznosítható ismereteket.

Boda Sándorné óvodapedagógus „ A drámajáték szerepe az átlagtól eltérő gyermekek személyiség fejlesztésében” témában felelevenítette eddigi ismereteimet. Én több évig tagja voltam előző munkahelyemen a drámapedagógia munkaközösségnek. Kedves emlékeket ébresztett.

Mottója különösen találó: „Gyermek vagyok, hát játszom.

                                        Föntről gyermeknek, lentről embernek látszom.” (Ratkó József)

Dr. Danyi Gyula a minősítő vizsgák gyakorlati feladatait tárta a hallgatóság elé.

Takács Katalin az önértékelési rendszerfontosságáról, a tanfelügyeletről, minősítésről, ezek kapcsolatáról adott tájékoztatót.

Felhívta mindenki figyelmét arra, hogy az Oktatási Hivatal honlapján mindenki számára elérhető az

  • Önértékelési Kézikönyv
  • Tanfelügyeleti Kézikönyv

– Minősítő Kézikönyv 3. átdolgozott kiadása, melyek alapos ismerete, áttanulmányozása után lehet az önértékelést, portfóliót, tanfelügyeleti ellenőrzést várni, azon jól megfelelni.

A zárszót Váradiné tette meg, megköszönve az előadók értékes előadásait, a jelenlévők figyelmét.

Számomra a szakmai nap hasznos volt, a minősítésekről érdekes gyakorlati példákat közvetített.

Kolozsvári Ernőné

                       JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézmény logopédusa