Intézményi Önértékelési munkaközösség

Beszámoló az Intézményi Önértékelési Munkaközösség I. találkozójáról


Beszámoló az IÖM I. találkozójáról
Időpont: 2018. október 8.

 

A csoport munkájának történései:

  • Az IÖM nem teljes létszámmal dolgozott, a jelenlévőket a Jelenléti ív tartalmazza.
  • Részben megtörtént a látogatási beosztások rögzítése a vezetői és a pedagógusok tekintetében. A pályázati program miatt távol lévő tagintézmény – igazgatóval telefonos egyeztetés útján történik rögzítés a napokban.
  • Megegyezés történt atekintetben, hogy a pedagógus és a vezető önértékelése során nem történik továbbra sem szülői kérdőívezés.
  • Az összintézményi önértékelés feladatainak áttekintése is megtörtént, azok kidelegálása a novemberi értekezleten fog realizálódni.
  • Az intzéményi önértékelés részét képezi elégedettségmérés is a pedagógusok és a szülők körében, melynek javasolt szempontsora is van. A szülői kérdőívet javaslatként a Főigazgatóság, illetve a MÉM csoport felé továbbítjuk az egyszerűsítés és a feladatvégzés duplikálásának elkerülése végett.
  • A látogatási beosztás teljessé válása után az éves önértékelési terv összeáll, melyet elfogadásra kell bocsájtani. Erről a tagintézmények és a telephelyek a Főigazgatóságról kapnak utasítást.
  • A következő találkozó tervezetten 2018. november 5. , az igazgatótanácsi értekezletet követően, melyen minden munkaközösségi tag megjelenésére számítok az intézményi önértékelés feladatelosztása, és a folyamat megbeszélése miatt.

Szolnok, 2018. október 8.

Szabó Ildikó
munkaközösség – vezető