Jászapáti Tagintézmény Székhelyintézmény SZB.

Beszámoló a jászalsószentgyörgyi Cifrapalota Óvodában tartott iskolaérettségi tájékoztatóról

A jászalsószentgyörgyi Cifrapalota Óvoda vezetése december folyamán azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy tájékoztassam a kedves szülőket az iskolaérettséggel kapcsolatos kritériumokról.  Voltak néhányan, akik bizonytalanok voltak a döntésükben és szerettek volna szakszerű válaszokat kapni kérdéseikre. A szülői értekezletre 2018. január 22-én került sor az óvoda épületében. A várakozásoknak megfelelően több érdeklődő szülő jelent meg. Az előadást igyekeztem érthetően, de a teljes szakmaiság betartásával összeállítani. A törvényi háttér bemutatása után azokat a dátumokat mutattam meg, melyek a gyermekek iskolába lépésének lehetséges alternatíváit és feltételeit vázolták fel. A továbbiakban az iskolaérettség területeire tértem ki és az előadás anyagát hétköznapi példákkal igyekeztem érthetővé tenni. Végezetül az óvodákban folyó mérésekről esett szó, melybe bevontam az óvónőket is. Az előadás után kötetlen beszélgetés zajlott a résztvevők között. Az összejövetel végén mindenkinek felajánlottam a személyes konzultáció lehetőségét, mellyel több szülő élt is. Azoknak a szülőknek, akiknek a szülői értekezlet időpontja nem volt megfelelő, a pénteki nap tanácsadói órája keretében kereshettek meg. Néhány szülő ekkor érkezett és megbeszéltük a felmerült problémákat. Azt gondolom, hogy mind az előadás, mind a konzultációk, mind pedig az óvodavezetéssel való együttműködés pozitív, hiszen nem maradtak megválaszolatlan kérdések, minden szülő döntést tudott hozni gyermeke iskolába lépésével kapcsolatban.

Jászapáti, 2018. január 31.

Tóthné Répási Anett
logopédus