Székhelyintézmény SZB.

Beszámoló a „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása” – FOGLALKOZTATÁS 2016 című projekt zárókonferenciájáról

Az ország teljes területére kiterjedően elindításra került a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) és az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködésben egy ágazatközi párbeszéd. A szakmai találkozók célja egy egymásra épülő foglalkozási rehabilitációs rendszer alapjainak megteremtése, amely az iskolát befejező fiatal korosztálytól kezdve a különféle fogyatékossági csoportok és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási problémáinak feltárása. A megvalósított program négy komponensből állt: 1. az oktatási intézményből kilépő fiatalok elhelyezésének támogatása, 2. az atipikus foglalkoztatás ösztönzésének háttértámogatása, 3. a foglalkoztatást ösztönző gyakorlatok, a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének nemzetközi tapasztalatai alapján, valamint 4. a Duo Day – „Neked munka, nekem álom” 2017. évi nemzetközi program hazai megvalósításának támogatása. A konferencia kezdéseként videóbemutatót láthattunk azon munkahelyekről, ahol sérült személyekkel foglalkoznak, vagy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak. Különböző termekben megtekinthetőek voltak azon módszerek, amelyeket a gyakorlatban alkalmaznak az elhelyezkedés segítésére. Tisztázandó fogalomként a megváltozott munkaképességű és a fogyatékkal élő személyek közötti különbségtétel került kiemelésre. A megnyitón a 20 esztendős évfordulón az FSZK ügyvezetője számolt be tapasztalatiról, programjaikról, nemzetközi és szakpolitikai kapcsolataikról, amely összeköti a terepet a döntéshozás rendszerével. Az „oktatásból a munkába” tapasztalati beszámolót a Special Pécs Alapítvány szakemberei tartották a „Munkára fel! – az én utam” projektről. Célközönsége az SNI tanulók, ezen belül a tanulási és magatartási zavaros fiatalok munkába lépésének segítése volt. Központi problémaként a motivációt nevezte meg az önállósodásra, az elindulásra, az önmegvalósításra és az önálló életvitelre. Ezen próbált segíteni az alapítvány egyéni és csoportos terápiás formában a pályázatok segítségével. Az MGYOSZ alelnöke a munkaadók szemszögéből mutatta be előadásában tapasztalatait. Az oktatás-képzés feladataként nevezte meg, hogy felkeltse a tudás iránti igényt, megtanítsa tanulni a gyermekeket a tudás alapú gazdaság századában. A pályázat eredményeinek bemutatásakor az ágazatközi találkozók tapasztalatiba nyerhettünk betekintést az FSZK részéről. Az országjáró körúton az aktivitás, az elhivatottság, a bizonytalanság, az érdeklődés, a nyitottság, a felelősség, a felismerés, a hiányérzet és a tenni akarás dominált jellemzően a részt vevők részéről. A problémák összegyűjtésekor megyénként specifikusan jelent meg a fogalmak tisztázatlansága, az információhiány, a szakemberhiány, és a szereplők közötti kapcsolattartás hiánya. A helyzet javítására tett javaslatok között szerepelt a személyi és tárgyi feltételek megteremtése, a koordináció megszervezése, a mentorprogram erősítése, a munkáltatók motiválása és a szülők bevonása az ellátás rendszerébe. A szakemberek visszajelzéseiből erősen kiemelkedő helyen áll az együttműködés iránti igény. A konferencia kerekasztal beszélgetéssel folytatódott és zárult „Gőrcső alatt” címmel. A részt vevő megszólalók az atipikus foglalkoztatás lehetőségeiről, és működéséről számoltak be saját tapasztalataik alapján.

Adamecz Judit