Jászberényi Tagintézmény

Beszámoló a jászberényi Jászsági Általános Iskola Bercsényi Miklós Általános Iskolai Tagintézményben tartott „Iskolába készülünk! Gondolatok az iskolaérettségről” című előadásról

2017. november 07-én az iskola vezetőségének felkérését elfogadva előadást tartottam az iskolába készülő gyermekek szüleinek. Az intézményben hagyománnyá vált, hogy minden tanévben iskola-előkészítő foglalkozásokat tartanak a leendő első évfolyamos gyermekeknek és szüleiknek. A nyitó előadás az iskolaérettség, iskolakészültség témakörében került megrendezésre. A szülői érdeklődés már az előadás elején átírta a megtervezett forgatókönyvet, ugyanis az iskola által biztosított legnagyobb tanteremben a megjelent szülőknek csak egy része fért el. Megoldásként az iskola folyosóján tudtam megtartani előadásomat a jelentős számú hallgatóságnak.

Az előadásomban, melynek címe „Iskolába készülünk! Gondolatok az iskolaérettségről” próbáltam praktikus, a szülők számára használható ismereteket nyújtani.

A beiskolázással kapcsolatos törvényi szabályozók megismerése után az iskolaérett gyermekek jellemzőiről beszéltem, igyekeztem mindenki számára érthetően összefoglalni milyen testi, pszichés, képességbeli, kapcsolati változásokon megy keresztül egy iskolába készülő gyermek.

Majd 20 éves tanítói tevékenységemen keresztül, és jelenleg az óvodában történő preventív célú képességfejlesztő foglalkozások alapján, az óvodás gyermekekről és az általános iskola alsó tagozatos tanulóiról való tapasztalataimat az előadásom egészében igyekeztem felhasználni.

Kiemelten hangsúlyoztam az óvoda és a szülők közti egészséges kommunikáció fontosságát, továbbá a szülői szerepből adódóan a gyermeknevelési tanácsok szerepét, s ennek erősítését, valamint azt a tendenciát, hogy az iskola mai változó világunkban egyre nagyobb szerepet kap a nevelési folyamatokban.

Összefoglaltam az iskolakezdéssel kapcsolatban a legkiemelkedőbb kritériumokat, ezzel segítve, terelgetve a szülőket a helyes döntés kialakításában.

Kifejtettem, hogy a testi érettség mellett a mozgásfejlettség, az idegrendszer aktuális állapota, a beszédhiba, a részképességek fejlettségi szintje, az életkori nagy különbségek, az adaptív képességek (önállóság, motiváció, figyelem, munkatempó), az óvoda jelzései a gyermekről mennyire befolyásolhatják az iskolakezdés időpontját és lehetőségét.

Ismertettem az iskolába lépéshez szükséges fejlettség felmérésének gyakorlati lépéseit, ezzel is érzékeltetve, hogy melyik az az öt kiemelt képességterület, melyek erősen befolyásolják a gyermek iskolaérettségét és az iskolakezdést.

Végezetül 12 jó tapasztalattal, tanáccsal láttam el a szülőket az iskolakezdéssel kapcsolatban, melyek között szerepelt, hogy ne legyen túl nagy a felhajtás az iskola körül, hagyjuk a maga ütemében a beilleszkedést, maradjunk higgadtak, hagyjunk időt a gyermeknek, törekedjünk arra, hogy a gyermekek lelki egyensúlya biztos legyen.

Remélem sikerült a szülőknek segítségükre lennem ebben a gyermek és természetesen az egész család életére kiható tervezési, döntésekkel teli időszakban.

Kméczik Róbert-gyógypedagógus
JNSZMPSZ Jászberényi Tagintézmény