Jászberényi Tagintézmény

Beszámoló a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, Fehérné Kovács Zsuzsa tiszteletére rendezett konferenciáról

Dinamikus logopédia: Új kihívások szemléletváltás és eredmények a beszéd-nyelv-kommunikáció fejlesztésének területeiről
című a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, Fehérné Kovács Zsuzsa tiszteletére rendezett konferenciáról

Időpontja: 2018. november 22.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó idei konferenciáját a logopédia témája köré szervezte. A logopédia ugyanis új kihívások elé néz a kommunikációs szempontból is folyton változó világban. Változnak a gyerekek fejlődését, illetve a felnőttek mindennapjait befolyásoló körülmények, új igények merülnek fel, új alaptudományos eredmények és eszközök adnak új gyakorlati lehetőségeket. A konferencia áttekintést adott a logopédiában felbukkanó új kihívásokról, szemléleti változásokról és az ezekhez kapcsolódó új eredményekről.
A konferencia nyitásaként Zászkaliczky Péter, ELTE BGGYK dékán és Lőrik József logopédus köszöntötték és méltatták Fehérné Kovács Zuzsanna tanárnőt. A köszöntés megható, szívhez szóló volt. Folytatásként a nyelv- és beszédfejlődési zavarok terminológiai változásait mutatta be dr. Kas Bence és dr. habil. Tar Éva. Bemutatták a 2018 nyarán (angol nyelven) kiadott BNO-11 új fogalmi rendszerét, amit elméleti magyarázattal, véleményezéssel egészítettek ki. Dr. habil. Marton Klára a kétnyelvűség és a nyelvi zavarok összefüggéseiről tartott előadást. Előadásának fő célja volt, hogy átadjon egy modern szemléletet, miszerint a két- vagy többnyelvűség bizonyítottan pozitív hatással bír, sőt a nyelvi zavar esetén kompenzációs lehetőséget jelent. A II. szekcióban kutatási eredmények kerültek bemutatásra az objektív artikulációs vizsgálatok, a sikeres olvasástanulás korai nyelvi indikátorainak, a Mesezene olvasás-előkészítő program hatékonyságvizsgálatának és az autizmus spektrum korai szűrésérének, felismerésének témaköréből. A konferencia záró szekciójában a logopédiai rehabilitáció témája köré szerveződtek az előadások (nyelvrákos betegek, hangképzési zavarok, progresszív afáziák, rezonanciazavarok, stroke-s betegek logopédiai rehabilitációja).
Összességében tehát az előadások nagyban hozzájárultak a logopédiai diagnosztikai és terápiás munka színvonalának emeléséhez. A konferencia résztvevőinek magas száma a szakmai érdeklődésen túl kifejezi a logopédusok tiszteletét és elismerését Fehérné Kovács Zsuzsa tanárnő felé.

 

Halasi-Bata Linda
logopédus