Beszámolók Nevelési tanácsadás munkaközösség

Beszámoló a JNSZMPSZ Nevelési tanácsadás munkaközösség 2. alkalommal megrendezett gyűléséről

Munkaközösségünk második foglalkozása rendhagyó módon került megtartásra, mert egy külső előadót hívtunk meg a debreceni egyetemről – Dr. Fodor Szilviát, aki a mindsetről, annak iskolai alkalmazási lehetőségéről tartott magas színvonalú szakmai előadást. Előadásában arról beszélt, ha fejlődési szemlélettel tekintünk önmagunkra és a világra, az olyan tudásvágyra és kitartásra sarkall bennünket, amelynek köszönhetően az élet minden területén sikeresebbek leszünk. Fontos, hogy mit gondolunk a képességek fejleszthetőségéről. A fixed mindset a rögzült beállítódást jelenti, miszerint a képességek nem változnak, míg a growth mindset egy fejlődés szemléletű beállítódást jelent.

Előadásában külföldi és saját kutatási eredményekkel is igyekezett alátámasztani ezen szemléletmód hasznosságát, fontosságát.

Két könyvet is ajánlott a figyelmünkbe:

Carol S. Dweck: Szemléletváltás-A siker új pszichológiája

Malcom Gladwell: Kivételesek-A siker másik oldala

2018. november 28.

                                                   Barna Nelli
munkaközösség-vezető