2023/2024 Jászberényi Tagintézmény

„Elmélet a gyakorlatban” című kerekasztal-beszélgetés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusán a Jászberényi Tagintézmény szakembereinek részvételével

2023. november 16-án  az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus, a Magyar Tudományos Akadémia által koordinált Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódva, Elmélet a gyakorlatban címmel kerekasztal-beszélgetést szervezett az oktató és gyakorlati helyeken dolgozó gyógypedagógusok részvételével. A fórum célja, hogy a gyógypedagógus-képzésben résztvevő és gyakorlati helyet biztosító intézmények, szakemberek párbeszédet kezdeményezzenek az innovatív szemléletek és terápiák minél hatékonyabb átadásának lehetőségeiről a hallgatók számára.

A kerekasztal-beszélgetésen a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézmény szakemberei is részt vettek; a szakszolgálat évek óta helyszínt biztosít a gyakorlati képzéshez, gyógypedagógusai, logopédusai mentorként és oktatóként is szerepet vállalnak a hallgatók felkészítésében.

Bús Éva mesteroktató, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campus gyógypedagógiai szakkoordinátora tájékoztatta a résztvevőket az intézmény gyógypedagógus-képzésének képzési struktúrájáról, a szakirány-választási lehetőségekről és a gyakorlatközpontú képzés koncepciójának megvalósulásáról a különböző ágazatokhoz és életkorokhoz kapcsolódó gyakorlati helyek tükrében.

Bartusné Major Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének igazgatója, az intézmény infrastrukturális, tárgyi és személyi változásainak, aktuális helyzetének bemutatásával együtt  elmondta, hogy szakszolgálatuk e tanévben két olyan új, frissen végzett logopédus kollégát is köszönthet soraiban, akik tanulmányaikat a Jászberényi Campuson végezték. A fiatal kollégák gyakorlati képzése éppen a Jászberényi Tagintézményben valósult meg kiváló mentoraik szárnyai alatt. A gyakorlati helyeken dolgozó szakemberek beszámoltak a gyakorlat vezetésével kapcsolatos aktuális tapasztalataikról, a hallgatókkal végzett közös munka új aspektusairól, pl. a hallgatók „sokfélesége”, az egyéni hallgató utak támogatása, evidenciák a terápiás módszertanokban. Abban mind a képző, mind a gyakorlati helyek szakemberei egyetértettek, hogy biztató látni egy-egy hallgató személyes fejlődését, figyelemmel kísérni szakmai kompetenciáinak gazdagodását, érését. A gyakorlati képzésben résztvevő gyógypedagógusok, mentorok szerepe kulcsfontosságú, összekötő kapocs a képző- és a gyakorlati hely, tágabban az ellátó intézményrendszer között, biztosítva az elmélet és gyakorlat koherenciáját.

Végezetül a kerekasztal-beszélgetés résztvevői biztosították egymást a további partneri együttműködésről, a kapcsolat fenntartásáról, a mellérendelő kommunikációról a magas szintű szakmagyakorlás érdekében.

Jászberény, 2023. 11. 20.

Béres Lászlóné
tagintézményigazgató-helyettes
Jászberényi Tagintézmény