2023/2024 Újszászi Telephely

Nyílt órák szülőknek az Újszászi Telephelyen

2023. november 16-án vehettek részt a szülők gyermekeik alapozó terápiás foglalkozásán. A vendégek ízelítőt kaptak a mozgásfejlesztés elemiből. Igyekeztem minél több mozgásformát bemutatni az egyéni segítségnyújtás lehetőségeivel. A foglalkozást a talajon végezhető fejlődéstani mozgásokkal kezdtük, majd különböző járás- és rugalmassági gyakorlatok következtek. A labdás ügyesítő gyakorlatok során a gyermekek anyukájukkal, apukájukkal együtt tapasztalhatták meg a különböző dobások, pattogtatások, gurítások változatait. A Pinokkió 16 ütemű mozgássor elsajátításával mindannyian megpróbálkoztak, így a szülők is átélhették a gyakorlatsor nehézségét. A foglalkozáson végzett gyakorlatokat is áthatotta a játékosság, de az óra végén nem maradhatott el közös játék, felszabadultan sikongatva keresgélték a mókusok a házukat. A foglalkozás végén zajló értékelés során ügyesen idézték fel a gyerekek a különböző gyakorlatokat és emelték ki erősségeiket. Az intenzív testmozgásnak köszönhetően senki sem fázott a hűvös tornateremben. A szülők hálásak voltak a lehetőségért és örömmel fogadták, hogy a nevelési év végén megtekinthetik majd a komplex fejlődést gyermekeiken.

Baloghné Bencsik Izabella
logopédus, alapozó terapeuta

2023. december 1-jén az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában nyílt logopédiai órát tartottam a tanulók szülei számára. A logopédiai terápián a 4 fős csoportból 3 tanuló vett részt és kettő szülő. A gyermekek nagy izgalommal várták szüleiket és a játékos logopédiai tevékenységeket. Az óra első részében artikulációs mozgásügyesítő gyakorlatokat végeztünk a tükör előtt. A szülők nagy érdeklődéssel figyelték a gyakorlatokat, így ezzel a segítséggel pontosabban tudják gyermekeiket támogatni az otthoni gyakorlás során.  A következő játékos feladatok a hangok hallási differenciálására épültek. A tanulók ügyesen csoportosították a képeket az általuk gyakorolt hangok hallási- és motoros differenciálásával. Az óra utolsó részében közös társasjátékkal zártuk a logopédiai órát. A szülők örömmel szemlélték a résztvevők aktív tevékenységeit, és megelégedéssel búcsúztak el gyermeküktől.

alapozo1
Camera: SM-A325F
Iso: 250
« A 4 »

Szabó Katalin
logopédus