2023/2024 Karcagi tagintézmény

Induljunk! – játékos délelőtt a Karcagi Tagintézményben

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében 2024. április 12-én délelőtt, ötödik alkalommal került megrendezésre az Induljunk! – játékos délelőtti program. A rendezvényre olyan 3-4 éves gyermekeket és szüleiket hívtunk meg, akiknek beszédfejlődése valamilyen elmaradást mutat az életkori átlaghoz képest. Az esemény célja az volt, hogy betekintést adjunk a szülőknek arról, hogy milyen formában tudják otthon is segíteni gyermekük beszéd- és nyelvi képességeinek fejlődését. A programot bemutatkozással kezdtük, majd mozgással egybekötött mondókázás, verselés következett a tavasz jegyében. A magyar népi hagyományokból ránk maradt mondókák a szókincsbővítés, ritmikai érzék fejlesztése mellett a szociális készségeket is megerősítik. Az asztalt körbeülve, színes mesekönyvet nézhettek a gyermekek, melyben minden oldalon egy rövid mese várta őket. A mesélés, mint egy korábbi tapasztalat épül be, így segítve a megértést. A mesélés, a beszélgetés, a kérdésekre adott válaszok elősegítik a rendszerező képességet, a gondolkodási műveletrendszerek spontán fejlődését, melynek nyelvi feltétele és eszköze a relációszókincs fejlődése és fejlettsége. A következő részben egy „fülelős játék” során különböző kártyákat kaptak a gyermekek és a felnőttek is. Majd hangokat hallottak IKT eszközről. Kinél volt az adott hang képe? Az auditív észlelés és figyelem fejlesztése rendkívül fontos a logopédiai terápiák során. A résztvevők nagyon élvezték ezt a játékot. Ezt követte egy verselős, dalolós blokk nagymozgásokkal egybekötve. A verseken túl, körjátékokat, kördalokat is játszottunk. A népi gyermekjátékok fejlesztik a ritmusérzéket, a zenei hallást, a rövid és hosszú távú memóriát, integrálják a beszédet a mozgással. A délelőtti program végére egy kis kézműveskedés is belefért, mely egy emlék is egyben a jó hangulatú eseményről. Türelemmel, figyelemmel készítették el pillangóikat a résztvevők, a végeredményt pedig örömmel mutatták meg nekem. A szülők megkapták az összeállított segédanyagot. Majd egy közös teázással, nasizással zártuk le ezt a délelőttöt.

Rendkívül jó hangulatú, tartalmas program volt. A pozitív visszajelzések azt mutatták, hogy nagyon jól érezték magukat mind a szülők, mind a gyermekek.

 

Petróczki Vivien
gyógypedagógus-logopédus